Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Δελτίο τύπου ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677, ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr email: info@poseyppedy.gr

Αθήνα, 30-10-2017
Αρ. Πρωτοκ. : 468

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ομοσπονδίας 21 Οκτωβρίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν προτάσεις για την αναβάθμιση της ΠΦΥ, οι συνθήκες εργασίας και η οργάνωση της Ομοσπονδίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο της υγείας:

ΠΦΥ

Είναι ανάγκη άμεσα τα Κέντρα Υγείας να στελεχωθούν με Ιατρικό Προσωπικό, ώστε σε όλες τις δομές να υπάρχουν όλες οι ιατρικές ειδικότητες. Σημαντική δεξαμενή για την στελέχωση είναι οι απολυθέντες με το Νόμο 4238 συνάδελφοι. Επίσης πρέπει να υλοποιηθεί η προκήρυξη των 1860 θέσεων μέσω ΑΣΕΠ, που εκκρεμεί από το 2008. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην αναβάθμιση των εργαστηρίων.

Η θέση μας είναι να καθιερωθεί το 15λεπτο ραντεβού, όπως στα νοσοκομεία και να αναθεωρηθεί η διάρκεια των ραντεβού σε ειδικότητες, που πραγματοποιούνται εξετάσεις ειδικές. Η Ομοσπονδία έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις, που θα πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο υπουργείου και ΥΠΕ.

Η δημιουργία Οργανογραμμάτων ανά κέντρο υγείας και ο συντονισμός των διοικήσεων των ΥΠΕ, ώστε να μην παρατηρείται το αλγεινό φαινόμενο, της διαφορετικής ερμηνείας και υλοποίησης των νόμων και διατάξεων από κάθε ΥΠΕ ξεχωριστά. Στο θέμα της Αξιολόγησης να σημειωθεί ότι άλλες ΥΠΕ έκαναν αξιολόγηση ιατρών, άλλες δεν προχώρησαν στη διαδικασία αυτή, προτάσσοντας νόμους, ενώ άλλες βρίσκονται σε διοικητική σύγχυση. Θέση της ομοσπονδίας για την αξιολόγηση είναι να θεσπιστούν κριτήρια αντικειμενικά, στα πλαίσια του Συντάγματος. Η αξιολόγηση να γίνεται όχι από ένα μόνο αξιολογητή, να προηγείται η αξιολόγηση της μονάδας και να υπάρχει αιτιολογία επαρκώς τεκμηριωμένη, για τη βαθμολόγηση. Να τηρείται η εκ του νόμου διαδικασία, ώστε να προστατεύεται ο εργαζόμενος από τυχόν αυθαιρεσίες του αξιολογητή και η αξιολόγηση να γίνεται από τον προϊστάμενο, μετά από κατάρτιση Οργανογραμμάτων. Αξιολόγηση και του προϊσταμένου με αντικειμενικά κριτήρια και μετά από αιτιολόγηση. Την επίλυση του τρόπου πληρωμής των συναδέλφων με δικαστικές αποφάσεις με την πρόταση να ενταχθεί στο τακτικό προϋπολογισμό.

Την συνάντηση με την ΟΕΝΓΕ, ώστε να συζητηθούν σε επίπεδο ομοσπονδιών θέματα του δημόσιου συστήματος υγείας, θέματα μισθολογίου και συνθηκών εργασίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Διεύρυνση της Ομοσπονδίας και συνδικαλιστική κάλυψη όλου του ιατρικού προσωπικού των κέντρων υγείας, πανελλαδικά, με ενοποίηση του συνδικαλιστικού χώρου. Δραστηριοποίηση όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων και εκλογή αντιπροσώπων, ίδρυση νέων συλλόγων, όπου κρίνεται αναγκαίο. Επικαιροποίηση της ένταξης στην ΑΔΕΔΥ με εκλογή αντιπροσώπων. Ορίστηκε τριμελής Οργανωτική Επιτροπή για τον συντονισμό και την οργάνωση.

Αλλαγή του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα. Ορίστηκε τριμελής επιτροπή επεξεργασίας προτάσεων για το νέο καταστατικό. Ορίστηκε καταστατικό συνέδριο τον Φεβρουάριο του 2018. Θα ακολουθήσει συνέδριο εκλογής αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ.

Στις 26 Οκτωβρίου έγινε συνάντηση Εκτελεστικής Γραμματείας με τον Υπουργό κ. Ξανθό και συνεργάτες του.

Η συνάντηση έγινε σε κλίμα συνεργασίας. Τέθηκαν οι αποφάσεις της Ολομέλειας, με κύριο θέμα την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού και την λειτουργική επάρκεια των εργαστηρίων με αναβάθμιση του εξοπλισμού με στόχο, όλες οι εξετάσεις να πραγματοποιούνται στο δημόσιο σύστημα. Θέσαμε ως λύση την επαναπρόσληψη των απολυμένων ιατρών και την προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ το 2018. Θέσαμε το θέμα της διάρκειας των ραντεβού. Τέθηκε το πρόβλημα των απλήρωτων συναδέλφων, με ταυτόχρονη εισήγηση για άμεση επίλυση του. Έγινε κριτική για το ζήτημα των ΥΠΕ και τη διαφορετικότητα μεταξύ τους στην επίλυση όμοιων θεμάτων. Τονίστηκε η αργοπορία της 3ης και 4ης ΥΠΕ για τις κρίσεις ιατρικού προσωπικού και έγινε αποδεκτό οι κρίσεις να επισπευστούν, ώστε να γίνει ένταξη στον κλάδο ΕΣΥ, όσων το επιθυμούν άμεσα. Για την αξιολόγηση του προσωπικού (για το έτος 2016), καταγγείλαμε την απαράδεκτη και παράνομη συμπεριφορά από συγκεκριμένους επιστημονικούς υπεύθυνους απέναντι στο προσωπικό, που με “κριτήρια”, μη αντικειμενικά, και με συμπεριφορά που δεν συνάδει σε δημόσιο λειτουργό, αδίκησαν εργαζόμενους. Συμφωνήθηκε ότι πρέπει να οριστεί ειδική επιτροπή με τη συμμετοχή της ομοσπονδίας, ώστε να θεσπιστούν κριτήρια αξιολόγησης για την ΠΦΥ. Ο υπουργός δήλωσε ότι η αξιολόγηση που έγινε ήταν μνημονιακή δέσμευση, αλλά δεν θα ληφθεί υπόψιν. Εμείς αντιτείναμε ότι η δήλωσή του δεν δεσμεύει επόμενους υπουργούς.

Ο υπουργός δεν δέχτηκε την διαδικασία προσλήψεων 1.860 ιατρών μέσω ΑΣΕΠ και δεσμεύτηκε ότι θα προκηρυχθούν 400-450 θέσεις ιατρών για τα ΚΥ μέχρι το τέλος του 2017, με μοριοδότηση της προϋπηρεσίας. Η προκήρυξη αυτή θα ανοίξει το δρόμο για την επαναπρόσληψη των απολυμένων. Δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει μεγάλη βαρύτητα για την αναβάθμιση των εργαστηρίων και την επίλυση του προβλήματος των απλήρωτων ιατρών με δικαστικές αποφάσεις. Θέσαμε στη συνάντηση και προτάσεις δικές μας και της Διεύθυνσης Αναπηρίας, όσον αφορά τη λειτουργία των ΚΕΠΑ. Για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ με ιατρικό προσωπικό ο υπουργός δήλωσε ότι θα γίνει εκ νέου προκήρυξη. Σχετικά με την αναγνώριση του μήνα της διαθεσιμότητας ως προϋπηρεσία και ως συντάξιμος χρόνος, συμφωνήθηκε να υπάρξει ρύθμιση. Για το θέμα των ελεγκτών του ΚΥ 25ης Μαρτίου συμφωνήθηκε να επιλυθεί σε συνεργασία με τον Ειδικό Γεν. Γραμματέα του υπουργείου.

Συνάδελφοι η ενότητα και συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες, είναι ο μόνος δρόμος να διασφαλίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα μέσα από την στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΨΥΧΑΡΗΣ Γ. ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου