Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Ολοήμερη η λειτουργία των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ 4 μέρες την εβδομάδαHEALTH VIEW.GR

Ενισχύει ο ΕΟΠΥΥ την ολοήμερη λειτουργία των φαρμακείων του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Ήδη η διοίκηση του Οργανισμού ενέκρινε την συμπληρωματική συμμετοχή υπαλλήλων ( πέραν του ωραρίου εργασίας ), στο συνεργείο απογευματινής απασχόλησης. 

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε τη Δευτέρα στη Διαύγεια, η ολοήμερη λειτουργία των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ σε όλη τη χώρα, αφορά σε 4 ημέρες την εβδομάδα μετά το τακτικό ωράριο και κατά τις εργάσιμες ημέρες. Συγκεκριμένα, τα απογευματινά φαρμακεία λειτουργούν από τη λήξη της πρωινής βάρδιας και μέχρι τις 19.00μ.μ.. 

Σημειώνεται ότι στην απογευματινή λειτουργία συμμετέχουν οι φαρμακοποιοί και οι βοηθοί του ΕΟΠΥΥ καθώς και βοηθητικό διοικητικό προσωπικό . Οι αμοιβές του προσωπικού που συμμετέχει στη λειτουργία του απογευματινού φαρμακείου καταβάλλονται από τα έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή (rebate) των

κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και ανέρχονται στο 8 ‰ των ανωτέρω ποσών (rebate) επιμεριζόμενες στο προσωπικό που προβλέπεται να συμμετέχει στις εφημερίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου