Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Πώς θα φορολογούνται clawback και rebate από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς ΕΟΠΥΥ και ΤαμείαΜε τις χορηγούμενες με το πιστωτικό τιμολόγιο εκπτώσεις και επιστροφές, μειώνεται η φορολογητέα βάση, με βάση τον Κώδικα ΦΠΑ.

Σε ρύθμιση του τρόπου φορολόγησης των επιστροφών και εκπτώσεων (clawback και rebate) των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.
IATRONET.GR

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, καθορίζεται η φορολογική αντιμετώπιση των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων από το 2015 και εφεξής.

Για πωλήσεις φαρμάκων των εταιρειών προς φαρμακεία και φαρμακαποθήκες και από τους τελευταίους προς τα Ταμεία, το ύψος των υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων προκύπτει με τη διαδικασία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012.

Εκδίδεται, δε, από τις φαρμακευτικές εταιρείες πιστωτικό τιμολόγιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμος 4308/2014. Στο τιμολόγιο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το ποσό της επιστροφής και έκπτωσης, με βάση τις αναλυτικές καταστάσεις που αποστέλλουν τα Ταμεία προς τις εταιρείες και ο αναλογών ΦΠΑ διακριτά.

Επιπλέον αναγράφεται ως αιτιολογία η φράση “Επιστροφή (clawback) του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 για έμμεσες πωλήσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)”.

Το υπόψη πιστωτικό τιμολόγιο, εκδίδεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4308/2014, μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης.

Διατηρείται, δε, μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις που αποστέλλει το Ταμείο για όσο χρόνο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 4308/2014.

Αρχεία

Τα εν λόγω πιστωτικά τιμολόγια, καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία του φορολογικού έτους, εντός του οποίου εκδίδονται και ειδικότερα στο μήνα που εκδόθηκαν.

Περιλαμβάνονται, δε, στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 εντός του έτους έκδοσης αυτών και ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να αφορούν έκπτωση για συναλλαγές προηγούμενου φορολογικού έτους.

Με τις χορηγούμενες με το πιστωτικό τιμολόγιο εκπτώσεις και επιστροφές, μειώνεται η φορολογητέα βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου