Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Οι Έλληνες καταρρέουν ψυχικά. Έρχονται εμπειρογνώμονες από 11 χώρες


Οι Έλληνες καταρρέουν ψυχικά. Έρχονται εμπειρογνώμονες από 11 χώρες
Η κατάρρευση και η παρακμή του κοινωνικού μοντέλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χρεοκοπία των πολιτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και  η οικονομική κρίση διαμορφώνουν συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και όσους χρειάζονται ψυχιατρική και κοινωνική φροντίδα. Υπό το βάρος των εξελίξεων έρχονται στην Ελλάδα Διεθνείς Οργανισμοί και εμπειρογνώμονες.

Το αποτέλεσμα είναι οι ψυχίατροι να έχουν σηκώσουν τα χέρια ψηλά και η  Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση να βρίσκεται ακόμα μία φορά στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
 
Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας είναι μειωμένη κατά 55% για το 2012. Συνολικά η υστέρηση πόρων, με τα χρέη που έχουν συγκεντρωθεί και από τον απολογισμό του 2011 των ΝΠΙΔ, ανέρχεται σε 62 εκατ. ευρώ.

Η αδυναμία καταβολής των μισθών στους εργαζόμενους και των εισφορών στο ΙΚΑ, η δυσκολία κάλυψης των λειτουργικών εξόδων και των δαπανών διαβίωσης των φιλοξενούμενων στις  στεγαστικές δομές, αλλά ακόμα και η αδυναμία παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την τραγική κατάσταση του τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ο κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας είναι πλέον ορατός.

Την ίδια στιγμή, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται καθημερινά τόσο με την δραματική αύξηση των ακουσίων νοσηλειών, που ξεπερνάει το 60% επί του συνόλου των ψυχιατρικών νοσηλειών στη χώρα, όσο και με την ανεπάρκεια του Δημόσιου Συστήματος Ψυχικής Υγείας. Οι ψυχικές διαταραχές αυξάνονται, ενώ πολύ μεγάλη είναι η αύξηση και στα αιτήματα για ψυχιατρική βοήθεια, ιδιαίτερα καταθλιπτικών διαταραχών και περιστατικών αυτοκτονίας.

Ήδη, η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με  τη συνεργασία της W.A.P.R και της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και  με  εμπειρογνώμονες από 11 χώρες έχουν εστιάσει στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και αναμένεται να ανακοινωθούν μια σειρά από δράσεις για την εξομάλυνση της κρίσης.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου