Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Ανακοίνωση ΙΣΘ 31-5-2013 - για αμοιβή ιατρών σχετικά με εξέταση υποψήφιων οδηγών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή η διάταξη του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α/29-5-2013) όπου ορίζεται στο άρθρο 52 παρ.3 ότι: “Για κάθε πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αμοιβή στο γιατρό που διενεργεί την εξέταση αυτή, ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο.”

Κατόπιν τούτου σας καλούμε σε εφαρμογή του Π.Δ.127/2005 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο το ποσό των 20 Ευρώ, όπως συμμορφούμενοι με αυτό για κάθε πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών να αμείβεστε με το ποσό των 20 Ευρώ εκδίδοντας το ανάλογο φορολογικό παραστατικό.

Ο Πρόεδρος                 Ο Γραμματέας

Τσάμης Δημήτρης         Νίτσας Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου