Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Επιστολή ΙΣΘ σχετικά με την αυτοαξιολόγηση των εργαστηρίων - 31/5/2013

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2013
Αρ. Πρωτ. : 2982/Γ

Προς
τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λυκουρέντζο
τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάριο Σαλμά
τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Λ. Παπαγεωργόπουλο


Θέμα: Σχετικά με την αυτοαξιολόγηση των εργαστηρίων

Αξιότιμοι κύριοι,

Η αιφνιδιαστική πρόσκληση προς τα ιδιωτικά εργαστήρια να λάβουν μέρος στην αυθαίρετη, αντιεπιστημονική, επιλεκτική, υψηλού κόστους και εν τέλει αναποτελεσματική «αυτοαξιολόγηση», παρά τις τεκμηριωμένες προτάσεις και ενστάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της «διαβούλευσης» προκαλεί προβλήματα, οργή και ερωτηματικά.

Γιατί η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ δεν αποδέχεται τα νομοθετημένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας του Ν.4025/11 με τα οποία ελέγχονται και αδειοδοτούνται όλα τα εργαστήρια;

Γιατί δεν απαιτεί την εφαρμογή των νομοθετημένων κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και στα δημόσια νοσοκομειακά εργαστήρια;

Γιατί δεν απαιτεί την εφαρμογή των νομοθετημένων κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και στα εργαστήρια του ΕΟΠΥΥ;

Γνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ ανάλογη εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας και μάλιστα μόνο στα ιδιωτικά εργαστήρια – ανεξαρτήτως μεγέθους -, σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα;

Μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να γνωστοποιήσει κατάλογο των διαπιστευμένων φορέων κατάλληλων και αξιόπιστων για την υλοποίηση των αυθαιρέτων κριτηρίων ποιότητας που θέτει;

Συνειδητοποιεί ο ΕΟΠΥΥ ότι η λειτουργία των εκατοντάδων μικρών εργαστηρίων με την συνεχή παρουσία και ευθύνη ειδικού ιατρού δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί με τη λειτουργία μεγάλων εργαστηρίων που λειτουργούν με πολυάριθμο τεχνικό προσωπικό και συμβολική παρουσία ιατρού;

Αντιλαμβάνεται ο ΕΟΠΥΥ ότι σε συνθήκες κρίσης και με τις πολύμηνες οφειλές του προς τα εργαστήρια προκαλεί σε αυτά νέα βαρύτατη οικονομική επιβάρυνση με επίπτωση ακόμη και στην επιβίωση τους;

Εκατοντάδες ιδιωτικά εργαστήρια οδηγούνται στην αβεβαιότητα και στον « αργό θάνατο » αν και αγωνίζονται με αξιοπρέπεια και επιστημονική αρτιότητα να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες και στον αθέμιτο ανταγωνισμό των προνομιούχων συγκροτημάτων που διαφημίζονται αγνοώντας την ιατρική δεοντολογία και πολλαπλασιάζονται εκμεταλλευόμενοι την πρόσφατη νομοθεσία.

Επειδή η υλοποίηση των προθέσεων του ΕΟΠΥΥ αντικειμενικά οδηγεί:

  • σε περαιτέρω ενίσχυση συγκεκριμένων εργαστηρίων
  • στη θεσμοθέτηση διακρίσεων σε βάρος των ατομικών ιδιωτικών εργαστηρίων
  • σε de facto νομοθέτηση πέραν των προβλεπομένων από το ν.4025/2011
  • στην επέλαση ανεξέλεγκτων συμβούλων ποιότητας με περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των εργαστηριακών συναδέλφων
  • και ουδόλως εγγυάται περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της λειτουργίας των εργαστηρίων,
ζητούμε την άμεση απόσυρση όλων των σχετικών εγγράφων, την αναστολή των ανάλογων διαδικασιών και την έναρξη διαλόγου από το ΥΥΚΚΑ, που έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την εφαρμογή του Ν.4025/11.

Με εκτίμηση,

Ιατρικός Logo

                                 Ο Πρόεδρος            Ο Γραμματέας


                                Τσάμης Δημήτρης     Νίτσας Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου