Κυριακή 25 Ιουνίου 2017

Μειώθηκαν 40% οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε έξι χρόνια

kathimerini.gr

Νέα συρρίκνωση του κλάδου της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα βλέπει μελέτη της Deloitte. Σύμφωνα με αυτή, ο νοσοκομειακός κλάδος, αν και υποχώρησε μέσα στα χρόνια της ύφεσης, εντούτοις παραμένει υπερμεγέθης. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας σήμερα λειτουργούν 283 δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, με τη συντριπτική πλειονότητά τους να βρίσκεται εγκατεστημένη στην Αττική. Υπολογίζεται ότι λειτουργούν περίπου 45.900 κλίνες, και με βάση τα διεθνή συγκριτικά στοιχεία η διαθεσιμότητα κλινών στη χώρα μας είναι υψηλότερη από τη ζήτηση σε ποσοστό τουλάχιστον κατά 18%.

Ο κλάδος των ιδιωτικών νοσοκομείων, έπειτα από μια περίοδο συνεχούς ανάπτυξης μέχρι το 2009, παρουσιάζει και αυτός σημαντική κάμψη. Η πτώση αυτή προήλθε κυρίως λόγω της καθιέρωσης του συστήματος εκπτώσεων και επιστροφής χρημάτων (rebate) προς το κράτος, που συρρίκνωσε τα έσοδά τους. Σημειώνεται ότι λόγω της κρίσης που αντιμετώπισε ο ιδιωτικός τομέας, εμφανίσθηκε μια τάση συγχώνευσης των νοσοκομειακών μονάδων, με τον αριθμό των ιδιωτικών νοσοκομείων να μειώνεται κατά 6%.

Σε όλη τη διάρκεια της κρίσης (2009-2015), ο κλάδος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης υποχώρησε κατά 40%. Οι δαπάνες υγείας σημείωναν συνεχώς υποχώρηση από το 2009 μέχρι και το 2014, οπότε και διαμορφώθηκαν σε 14,1 δισ. ευρώ. Ο βασικότερος παράγων υποχώρησης ήταν η σημαντική συρρίκνωση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης από το κράτος και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με την Deloitte, η σημαντική πτώση των δαπανών στον κλάδο της υγείας έγινε λιγότερο αισθητή στα νοσοκομεία της χώρας, σε αντίθεση με φαρμακεία και λοιπούς επαγγελματίες του κλάδου. Οι δύο τελευταίοι επιμέρους κλάδοι επλήγησαν περισσότερο, αναφέρει η εταιρεία. Συγκεκριμένα, η συνολική δαπάνη που αφορά τα νοσοκομεία, από τα 9 δισ. το 2009 έφτασε τα 6,2 δισ. το 2015, παρουσιάζοντας μια μέση ετήσια πτώση της τάξεως του 6%. Παράλληλα η πτώση στη λιανική του κλάδου (φαρμακεία, ιατρικές συσκευές κ.λπ.) και τους υπόλοιπους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας (ιδιώτες γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα) άγγιξε το 7% και 9% αντίστοιχα.

Η χρηματοδότηση των δαπανών υγείας τα τελευταία χρόνια προέρχεται κυρίως από το κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε ποσοστό περίπου 60%, ενώ το 36% καλύπτει ο ασθενής-καταναλωτής. Το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών στην ιατροφαρμακευτική δαπάνη είναι ποσοστιαία πολύ υψηλό σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο (9,5%), Γαλλία (6,7%), Ιταλία (21,7%). Τέλος, υπόλοιπο 4% της συνολικής δαπάνης προκύπτει από συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου