Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Ο ΙΣΑ ζητά παράταση για την από 27.2.2018 εγκύκλιο αναφορικά με τη συνταγογράφηση βάσει πρωτοκόλλων


Προς τον κ.
Γεώργιο Γιαννόπουλο - Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
Αριστοτέλους 17 - 101 87 - Αθήνα

Αθήνα, 29/3/2018 - ΑΠ 27133

Θέμα: Ο ΙΣΑ ζητά παράταση για την από 27.2.2018 εγκύκλιο αναφορικά με τη συνταγογράφηση βάσει πρωτοκόλλων

Με την παρούσα επανερχόμαστε στην με ΑΠ 26551 επιστολή μας που αφορά στην παραπάνω εγκύκλιό σας . Όπως σας είχαμε επισημάνει στην εγκύκλιος σας αυτή με την οποία απευθύνεστε στην ΗΔΙΚΑ αλλά και σε φορείς ΠΦΥ, δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο νομικό έρεισμα και επιχειρείτε να προσωποποιήσετε τον έλεγχο των παρακλινικών εξετάσεων αναφέροντας μάλιστα ότι το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα προσαρμοστεί έτσι ώστε ο θεράπων ιατρός, κατά τη διαδικασία καθορισμού βήματος θεραπευτικού πρωτοκόλλου, να καταχωρεί, εκτός του αποτελέσματος και της ημερομηνίας παρακλινικού ελέγχου, τον ΑΜΚΑ του διενεργήσαντος τον έλεγχο ιατρού.

Σας είχαμε θέσει ότι πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και μας απαντήσατε ότι για το θέμα αυτό το Υπουργείο Υγείας θα συντάξει και θα αποστείλει σχετικές ενημερωτικές εγκυκλίους προς όλους τους φορείς.

Ο ΙΣΑ είναι υπέρ του ελέγχου και της διαφάνειας όμως δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται οι ιατροί με περαιτέρω γραφειοκρατική διαδικασία και ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς και της διασύνδεσης των εργαστηρίων με την ΗΔΙΚΑ, έτσι ώστε τα στοιχεία αυτά να αντλούνται αυτόματα για να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω συνταγογράφησης μέσω πρωτοκόλλων.

Ενόψει του γεγονότος ότι δεν υφίστανται σχετικές εγκύκλιοι παρακαλούμε όπως άμεσα μας ενημερώσετε εάν θα δοθεί παράταση για την εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου πέραν της 1ηςΑπριλίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου