Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Νέος Πρόεδρος του ΣΦΕΕ ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου! Δείτε όλα τα ονόματα του ΔΣ

Δευτέρα 26 Μάρτιος 2018
Ηealth Report.gr

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Όλα τα ονόματα

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΕ, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk Ελλάς.

Αναπληρωτής Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Γενικός Διευθυντής Vian και Αντιπρόεδρος Vianex.


Αντιπρόεδροι εξελέγησαν οι κ.κ.

1) Κωνσταντίνος Παναγούλιας υπεύθυνος Οικονομικών Θεμάτων και Ανάπτυξης (Γενικός Διευθυντής Vian και Αντιπρόεδρος Vianex),

2) Ιωάννης Βλόντζος υπεύθυνος Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης Τεχνολογιών Υγείας (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Merck), με αναπληρωτή τον Σπύρο Φιλιώτη (Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Pharmaserve-Lilly),

3) Μάρκος Γερασόπουλος υπεύθυνος Φαρμακευτικής Δαπάνης (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Ομίλου Sanofi Aventis Ελλάδας),

4) Μάριος Κοσμίδης υπεύθυνος Τιμολόγησης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Win Medica),

5) Δρ. Χρήστος Δάκας υπεύθυνος Επιστημονικών Θεμάτων και Κλινικών Μελετών (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Shire),

6) Σταύρος Θεοδωράκης υπεύθυνος Επικοινωνίας (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας και Κύπρου Chiesi).

Γενικός Γραμματέας και υπεύθυνος για θέματα Τεκμηρίωσης: Εξελέγη o κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας και Κύπρου Boehringer Ingelheim).

Ταμίας: Εξελέγη ο κ. Χάρης Ναρδής (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Astellas Pharmaceuticals).

Μέλη οι κ.κ.:

Νικόλαος Βαρελάς (Διευθύνων Σύμβουλος Galenica),
Παναγιώτης Γιαννουλέας (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Angelini Pharma),
Κωνσταντίνος Ευριπίδης (Διευθύνων Σύμβουλος Genesis Pharma),
Μάριος Κάτσικας (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ProtonPharma),
Ζαχαρίας Ραγκούσης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Pfizer).

Σημειώνεται ότι την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δεοντολογίας και Διαφάνειας, καθώς και την ευθύνη της επικοινωνίας με τη Γενική Δ/νση της EFPIA, θα εξακολουθήσει να έχει ο Γενικός Δ/ντης ΣΦΕΕ, κ. Μιχάλης Χειμώνας.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνουν να οδηγήσουν τον ΣΦΕΕ σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους που διανύει η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Ο νέος Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, σημείωσε σχετικά: «Η περίοδος που έρχεται θα είναι ακόμη δυσκολότερη και ο καλύτερος τρόπος για να την αντιμετωπίσουμε είναι ένας ενωμένος ΣΦΕΕ που θα εργάζεται για τη δημιουργία μιας ενιαίας και ισχυρής φωνής στο χώρο της υγείας, έτσι ώστε η φαρμακοβιομηχανία να αποτελεί σημαντικό εταίρο της πολιτείας στη χάραξη πολιτικής υγείας.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό Σύνδεσμο με συντεταγμένους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, με ξεκάθαρη διοικητική δομή, με στελεχιακόδυναμικό υψηλής κατάρτισης και ικανοτήτων που να εκφράζει διαχρονικά και σε όλο το εύρος της, τη διαφορετικότητα της φαρμακοβιομηχανίας.

Οδηγοί μας για το μέλλον είναι η προσαρμογή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, ο σεβασμός στην καινοτομία, ο έλεγχος της ζήτησης και της υποκατάστασης, καθώς και η στήριξη της τοπικής παραγωγής, ώστε να αποκατασταθεί, προς όφελος του ασθενή, η ισορροπία που έχει απολεσθεί».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου