Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

''Στον αέρα'' επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ για ιατρικά μηχανήματα

Mετά την επαναφορά των πληθυσμιακών κριτηρίων που ξαναβγήκαν στο προσκήνιο 8 χρόνια μετά την κατάργησή τους, μπαίνουν ''στον πάγο'' επενδύσεις που είχαν δρομολογηθεί για αγορά ιατρικών μηχανημάτων.


''Στον πάγο'' μπαίνουν επενδύσεις που είχαν δρομολογηθεί για αγορά ιατρικών μηχανημάτων μετά την επαναφορά των πληθυσμιακών κριτηρίων που ξαναβγήκαν στο προσκήνιο 8 χρόνια μετά την κατάργησή τους. 

Παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στον ιδιωτικό τομέα, μας ανέφεραν ότι τα προαναφερθέντα κριτήρια ίσχυαν το 2010 και η τρόικα τα κατήργησε με την επιχειρηματολογία ότι αλλοιώνουν τον υγιή ανταγωνισμό. Οκτώ χρόνια μετά, κατά τους ίδιους, επανέρχονται, με αποτέλεσμα να "παγώνουν" σχετικές επενδύσεις που ήδη είχαν ξεκινήσει να υλοποιούνται ή βρίσκονταν ένα βήμα πριν την υλοποίησή τους. Και όπως λένε, μιλάμε για επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ που μπορεί να φθάσουν και να ξεπεράσουν τα 4 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικά, όπως τονίζουν, ένας αξονικός τομογράφος μπορεί να ξεκινήσει από 150.000 ευρώ και να ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ. (Παράλληλα, ένας προηγμένος αξονικός για καρκίνο μπορεί να κοστίσει 2 εκατ. ευρώ -χωρίς τις απαιτούμενες κτιριακές υποδομές που φθάνουν τα 1,5 εκατ. ευρώ-) και να ξεπεράσει τα 4,5 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ένας μαγνητικός τομογράφος κοστίζει στην καλύτερη περίπτωση 500.000 ευρώ και ανάλογα με την τεχνολογία του μπορεί να φθάσει τα 1,5 εκατ. ευρώ. 

Όπως υποστηρίζουν οι πηγές μας, ο στόχος της επαναφοράς δεν είναι ο έλεγχος της ακτινοβολίας, όπως αφήνει να εννοηθεί η Υπουργική απόφαση, αλλά ο περιορισμός της συνταγογράφησης, που όμως ήδη υφίσταται από τα φίλτρα που ισχύουν και τα οποία την μπλοκάρουν (υπό προϋποθέσεις). 

Έτσι, μετά την Τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/Β/2010), ο πληθυσμός, στον οποίο αντιστοιχεί κάθε είδος συστήματος, ορίζεται ως εξής: α) για συστήματα ακτινογράφησης ή ακτινοσκόπησης: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 3.000 κατοίκους, β) για ορθοπαντογράφους: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 3.000 κατοίκους, γ) για συστήματα υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης για οδοντιατρικές εφαρμογές CBCT : ένα (1) μηχάνημα για κάθε 20.000 κατοίκους δ) για τα συστήματα ψηφιακής CR ή DR μαστογραφίας: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 10.000 κατοίκους, ε) για συστήματα οστεοπυκνομετρίας: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 10.000 κατοίκους, στ) για συστήματα αξονικών τομογράφων: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 30.000 κατοίκους, ζ) για συστήματα μαγνητικών τομογράφων: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 40.000 κατοίκους, η) για συστήματα γ- camera: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 30.000 κατοίκους, θ)για συστήματα ποζιτρονιακής και υπολογιστικής τομογραφίας (PET-CT): ένα (1) μηχάνημα για κάθε 750.000 κατοίκους.

Πρέπει να αναφερθεί, ότι στα μηχανήματα που λειτουργούν ήδη προσμετρώνται και αυτά που λειτουργούν στις δημόσιες δομές, καθώς και στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου