Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

Ανοιχτή επιστολή ΙΣΗ με παρατηρήσεις για το νομοσχέδιο δημόσιας υγείας

Ηράκλειο, 17/02/2020 
Αριθ. Πρωτ.: 366

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
«ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» 

ΠΡΟΣ : 
κ. Βασίλειο Κικίλια, Υπουργό Υγείας

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

× κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη, Υφυπουργό Υγείας
× κ. Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
× Βουλευτές Ν. Ηρακλείου
× Ιατρικούς Συλλόγους χώρας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Ως Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, πιστεύουμε πως η δημιουργία εθνικού σχεδίου δράσης για την πρόληψη και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας πρέπει να αποτελεί την βάση για την διαμόρφωση πολιτικών υγείας και περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή το νομοσχέδιο με τίτλο: «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ», θα θέλαμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις όπως τις καταθέσαμε στην διαβούλευση:

ΆΡΘΡΟ 5

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης:

- Καθιέρωση του μαθήματος ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά Περιφέρεια, με την συνεργασία των Ιατρικών Συλλόγων. Στόχος: η διαμόρφωση συνείδησης υγείας στους μαθητές, δίδοντας έμφαση στο αλκοόλ, στο κάπνισμα, στη διατροφή, στον αθλητισμό και στην ασφαλή οδήγηση. 

- Περιορισμός της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών. Δημιουργία, μέσω της ΗΔΙΚΑ, μηχανισμού ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας του φαρμάκου δια της ταυτόχρονης καταγραφής από την φαρμακαποθήκη του barcode του σκευάσματος με το αντίστοιχο της συνταγής (ΑΜΚΑ ασθενούς, ΑΜΚΑ θεράποντος ιατρού). 

- Υπέρ υγείας παρακράτηση τμήματος του ειδικού φόρου από την αγορά καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών και άμεση απόδοσή του στην περίθαλψη. 

- Δημιουργία μητρώου εμβολιασμών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ειδική στήλη με τίτλο: «Ιστορικό Εμβολιασμού» όπου θα αναγράφεται το είδος και η παρτίδα του εμβολίου καθώς και ο ιατρός που το συνταγογράφησε.

- Καθολική εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμών στα παιδιά. Η παρακολούθησή του γίνεται μέσω του μητρώου εμβολιασμών. Παιδιά που δεν ακολουθούν το αντίστοιχο πρόγραμμα δεν εγγράφονται στις δομές εκπαίδευσης. 

- Οι πρόσφυγες-μετανάστες ακολουθούν το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Ο εμβολιασμός τους γίνεται από γιατρούς που ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής (συμπλήρωση του μητρώου εμβολιασμού τους).

Στο πλαίσιο της δευτερογενούς πρόληψης:

- Ηλεκτρονική ενημέρωση του πολίτη, με ευθύνη της πολιτείας, για την εκτέλεση του προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, μέσω e-mail και SMS. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Οι διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ, οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και οι Ιατρικοί Σύλλογοι, δύνανται, μετά από αίτησή τους και μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, να συγκροτούν συνεργαζόμενα δίκτυα δημόσιας υγείας για την υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων στην κοινότητα.

ΑΡΘΡΟ 11

Στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), ως επιστημονικό, συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Υγείας, επιβάλλεται να συμμετέχει εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Η πρόληψη, η προστασία και η προαγωγή της δημόσιας υγείας είναι πρωτίστως θέμα παιδείας. Πιστεύουμε πως με τις παρατηρήσεις μας συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συνεργασία.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης Κωνσταντίνος Γ. Χλαπουτάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου