Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης του ΤΣΑΥ για τις κατασκηνώσεις


Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει λάβει μεγάλο αριθμό καταγγελιών μελών του οι οποίοι διαμαρτύρονται για την απόφαση του Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τις κατασκηνώσεις. Με την απόφαση 228 θέμα 72/29-4-2013 και η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών με τις αποφάσεις 85/12-4-2013 και 143/27-5-2013 , ενέκρινε τη φιλοξενία 1800 παιδιών, που ασφαλίζονται στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ και έχουν γεννηθεί από 1/1/1999 έως 31/12/07 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί, για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία.

Η επιλογή όμως των παιδιών θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια, και συγκεκριμένα θα εξαιρούνται τα παιδιά όσων υγειονομικών το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά τις 20.000 ΕΥΡΩ . Μόνο δε σε περίπτωση που ο αριθμός των παιδιών της ανωτέρω κατηγορίας είναι μικρότερος από 1800, οι αδιάθετες θέσεις θα καλυφθούν με κλήρωση από τα παιδιά ασφαλισμένων που το οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει το ορισθέν όριο.

Γίνεται σαφές ότι η απόφαση αυτή εξαιρεί όλους τους ιατρούς, οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και ιδίως τους πολυτέκνους αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η κακοδιαχείριση των οικονομικών του ΤΣΑΥ οδήγησε στην εξαίρεση τόσων παιδιών . Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης δεν νοούνται τέτοιοι περιορισμοί και διαχωρισμοί σε ασφαλισμένους οι οποίοι καταβάλουν το ίδιο ποσό εισφορών και οι οποίες θίγουν τα δικαιώματα ιδίως ειδικών κατηγοριών όπως είναι οι πολύτεκνοι.

Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση ανάκληση της αποφάσεως αυτής, ώστε να εφαρμοστεί η αρχή της ισότητας και της δίκαιης αντιμετώπισης όλων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ   ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου