Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Κλειστός προϋπολογισμός 32,5 εκατ. ευρώ για τις Γ-Σφαιρίνες

Ενεργοποιούνται οι συμβάσεις για την εξασφάλιση των αναγκών σε Γ-Σφαιρίνες μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαπραγμάτευσης προ δύο μηνών.


Θεσμοθετήθηκαν οι επιμέρους κλειστοί προϋπολογισμοί στο πλαίσιο της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων για την κατηγορία παραγώγων αίματος. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του συνολικού κλειστού προϋπολογισμού γα φάρμακα, «διαχωρίζονται» περίπου 32,5 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση των αναγκών σε Γ-Σφαιρίνες. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 3 νέους κλειστούς προϋπολογισμούς, στα πλαίσια των κλειστών προϋπολογισμών του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομειακών φαρμάκων.

Συγκεκριμένα με Υπουργική Απόφαση του Βασίλη Κικίλια προσδιορίζεται στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ , η εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 8.487.420 ευρώ, για το έτος 2020 για το προϊόν της Γ-Σφαιρίνης, υποδόριας χρήσης, το οποίο συμμετείχε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, για τα οποίο έχει υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό με την αντίστοιχη Φαρμακευτική Εταιρεία και του Προέδρου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, διάρκειας ενός έτους, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2020.

Το ανωτέρω ποσό του κλειστού προϋπολογισμού θα αφαιρεθεί από το συνολικό προϋπολογισμό της ετήσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης ΕΟΠΥΥ.

Κατά την λήξη του έτους τυχόν υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης θα καταλογίζεται στις φαρμακευτικές εταιρείες σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο συμφωνητικό (clawback). Σε κάθε περίπτωση το ποσό της υπέρβασης των εταιρειών ή των ΚΑΚ, που συμμετείχαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και στη συναφθείσα συμφωνία, επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ με βάση το μερίδιο αγοράς τους στη συμφωνία αυτή.

Στην ίδια απόφαση προσδιορίζεται και στη δαπάνη φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης (1Α) τους ΕΟΠΥΥ κλειστός προϋπολογισμός συνολικού ύψους 4.059.340 ευρώ, για το έτος 2020 για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης 4 ενδοφλέβιας χρήσης, τα οποία συμμετείχαν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης

Νοσοκομεία

Με άλλη υπουργική απόφαση επίσης θεσπίζεται κλειστός προϋπολογισμός για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης, υποδόριας και ενδοφλέβιας χρήσης, στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στο ΓΝ Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για το έτος 2020, με διάρκεια συμφωνίας από 1-1-2020 έως και 31-12-2020,
Το ύψος του προϋπολογισμού προσδιορίζεται γα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ στα 20.882.480 ευρώ και για το Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 86.920 ευρώ. Όπως αναφέρεται, ο ανωτέρω στόχος συνυπολογίζεται στον προϋπολογισμό της ετήσιας δαπάνης φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης.

Κατά τη λήξη του έτους και σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού, ελέγχεται και εξευρίσκεται τυχόν υπέρβαση κατά την εκτέλεση του κλειστού προϋπολογισμού, η οποία παρακολουθείται από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση υπέρβασης του κλειστού προϋπολογισμού, αυτή επιμερίζεται κατά το μερίδιο συμμετοχής στον κλειστό προϋπολογισμό εκάστης εταιρείας και εισπράττεται όπως προβλέπει.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, τα χρήματα για Γ-Σφαιρίνες μπορούν να δεσμευτούν άμεσα για παραγγελίες από το εξωτερικό σε μια περίοδο που υπάρχει τρομακτική ζήτηση και δυσκολία στην εξασφάλισή τους για την Ελληνική αγορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου