Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

ΣΦΕΕ: Οι 7 προτάσεις που «μπορούν να αλλάξουν το τοπίο της φαρμακευτικής πολιτικής»

Γιάννα Σουλάκη - IATROPEDIA

Τις προτάσεις του για ένα ισχυρό, βιώσιμο και αποδοτικό Εθνικό Σύστημα Υγείας και μια φαρμακευτική πολιτική, προς όφελος του ασθενή και της ελληνικής οικονομίας, παρουσίασε σήμερα ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου και ο γενικός διευθυντής του Μιχάλης Χειμώνας, ανέπτυξαν επτά πυλώνες δράσεων τους οποίους προτείνει ο Σύνδεσμος, καθώς, όπως επισήμαναν, βρισκόμαστε σε μια κομβικής σημασίας στιγμή για τον κλάδο του φαρμάκου και για την ίδια τη χώρα, δηλαδή, στο τέλος του πρώτου κύκλου της πανδημίας, που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία και στο κατώφλι πιθανού επόμενου.

Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ σημείωσαν πως το προτεινόμενο στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο και έχει κατατεθεί ήδη στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης, αλλά και της μακράς εμπειρίας του κλάδου, ενώ λαμβάνει υπόψη τα διεθνή αλλά και τα ελληνικά δεδομένα καθώς και στοιχεία που έχουν προκύψει από πρόσφατη εξειδικευμένη έρευνα και μελέτη (Deloitte 2020).

ΣΦΕΕ: Αυτοί είναι οι 7 πυλώνες δράσεις για την ανοικοδομηση της φαρμακευτικής πολιτικής

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στον επαναπροσδιορισμό του φαρμακευτικού προϋπολογισμού, ο οποίος, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΣΦΕΕ, “είναι ανεπαρκής και δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της χώρας”.

Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η υπερσυνταγογράφηση και να επιδιωχθεί ο έλεγχος όλων των κέντρων κόστους πέραν του φαρμάκου στο χώρο της Υγείας, για την απαραίτητη εξεύρεση πόρων και βεβαίως χωρίς να αγνοούνται ούτε οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας αλλά ούτε και οι δυνατότητες βιωσιμότητας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην ενίσχυση των προσπαθειών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ως “αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να αποκτήσουμε ένα ορθολογικό και αποδοτικό δημόσιο σύστημα υγείας”.

Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στην ενσωμάτωση διεθνών πρακτικών και σε διαδικασίες συνεχούς αξιολόγησης και ελέγχου αποδοτικότητας καθώς και στην πλήρη εφαρμογή και αξιοποίηση εργαλείων και μεταρρυθμίσεων που αν και υπάρχουν δεν αξιοποιούνται πλήρως, τόνισαν οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην επαναξιολόγηση του μηχανισμού επιστροφών (clawback), του οποίου “το συνεχώς και ανεξέλεγκτα αυξανόμενο ύψος αποτελεί βασική απειλή της βιωσιμότητας του συστήματος”, ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ.

Ο μηχανισμός αυτός, όπως τονίστηκε δεν παρέχει κίνητρα για αλλαγή δράσης αντιθέτως, διαιωνίζει τις παθογένειες, καθώς αντί να ωθεί στην αντιμετώπισή τους τις αναπαράγει αφού απλώς μετακυλίει το κόστος τους στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

"Ο μηχανισμός υποχρεωτικών επιστροφών (clawback) δημιουργεί ηθικό κίνδυνο και δεν είναι βιώσιμος. Η Πολιτεία που έχει δείξει δείγματα πως κατανοεί τα προβλήματα πρέπει τώρα και να δράσει. Το clawback μπορεί να λειτουργήσει ως επενδυτικό κίνητρο και να αποκτήσει αναπτυξιακό χαρακτήρα μέσα από τη δίκαιη αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό του αλλά και την συνυπευθυνότητα Φαρμακοβιομηχανίας και Πολιτείας (θέσπιση ανώτατου ορίου συνεισφοράς της φαρμακοβιομηχανίας το οποίο θα μειώνεται ετησίως και το οποίο θα επενδύει μέρος του στην φαρμακευτική καινοτομία)", ανέφεραν τα μέλη του ΣΦΕΕ.


Ο τέταρτος πυλώνας αφορά στην ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αξιοποίηση των κλινικών μελετών, εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές πρακτικές, άρση εμποδίων και έξυπνες λύσεις για βιώσιμη χρηματοδότηση – όπως η δημιουργία ταμείου φαρμακευτικής καινοτομίας (innovation fund). "Οι παρεμβάσεις αυτές απαιτούνται έτσι ώστε οι Έλληνες να διατηρούν το δικαίωμα στην ελπίδα και να μετέχουν όλων των ωφελημάτων που η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος προσφέρουν" υπογράμμισαν οι ομιλητές.

Ο πέμπτος πυλώνας αφορά στην αναπτυξιακή διάσταση του κλάδου και την προώθηση των επενδύσεων.

Η δημιουργία ενός σταθερού θεσμικού και φορολογικού περιβάλλοντος και η θέσπιση ευνοϊκών κινήτρων (φορολογικά, οικονομικά, θεσμικά κ.α.) μπορούν να δημιουργήσουν ένα αναπτυξιακό πλαίσιο το οποίο μπορεί να προσελκύει επενδύσεις υψηλής αξίας και αποδοτικότητας, να επαναφέρει μέρος του επιστημονικού δυναμικού που έφυγε στο
εξωτερικό και να αποτελέσει με την υιοθέτηση ενός ανοιχτού μοντέλου καινοτομίας, υπόδειγμα
συνεργασίας τοπικών και διεθνών εταιρειών. Ένα πεδίο στο οποίο τα πρώτα δείγματα, όπως η
φορολογική έκπτωση 200% των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη είναι σαφώς ενθαρρυντικά σημείωσαν οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ.

Ο έκτος πυλώνας είναι η περαιτέρω αξιοποίησή των ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία και διακυβέρνηση όλων των οργανισμών που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας της ελληνικής υγειονομικής περίθαλψης.

Η επιτυχία του ψηφιακού άλματος που έγινε στη Δημόσια Διοίκηση, μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα και εν μέσω πανδημίας δείχνει πως ο στόχος είναι εφικτός. Η ενοποίηση συστημάτων
(συνταγογράφησης φαρμάκων, αναλωσίμων, εξετάσεων), η χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων για έλεγχο αλλά και την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας για τον προσδιορισμό των τάσεων στις δαπάνες υγείας και στο φάρμακο αποτελούν σημαντικές δράσεις που μπορούν να οδηγήσουν άμεσα σε αποδοτική εποπτεία, εξοικονόμηση πόρων, βελτιστοποίηση υπηρεσιών και δυνατότητα χάραξης αποτελεσματικών πολιτικών υγείας.

Ο έβδομος πυλώνας αφορά στην προώθηση ενός ισχυρού πλαισίου συνεργασίας φαρμακοβιομηχανίας-Πολιτείας για την προαγωγή της κοινωνικής υπευθυνότητας και αλληλεγγύης.

"Η τήρηση και η προαγωγή της νομιμότητας και της διαφάνειας, η ηθική και δεοντολογική λειτουργίας του συστήματος υγείας αποτελούν απαραίτητες συνθήκες για τη διασφάλιση της δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στις αναγκαίες για εκείνους θεραπείες, τη στήριξη του έργου των Ελλήνων επιστημόνων, την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και του Δημόσιου Συστήματος Υγείας αλλά και την ευνοϊκή εκδήλωση της επιχειρηματικότητας", ανέφεραν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.
Ολύμπιος Παπαδημητρίου: "Η επιτυχία της πανδημίας πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί"

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, η έγκαιρη ανάληψη από την Πολιτεία μέτρων προστασίας από τον COVID-19, ανέδειξε την χώρα διεθνώς, στην κορυφή της κατάταξης των επιτυχημένων μοντέλων διαχείρισης, και προσέφερε πολύτιμο χρόνο στο σύστημα Υγείας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει με απόλυτη επιτυχία την υγειονομική κρίση. “Είναι μια σπουδαία παρακαταθήκη για το μέλλον”, είπε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, τονίζοντας ότι, “δίνεται στην Ελλάδα η ευκαιρία να αναθεωρήσει και να εκσυγχρονίσει την αντίληψη της συστημικής δομής του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η επιτυχία πρέπει τώρα να κεφαλαιοποιηθεί”.

Πρόσθεσε επίσης, ότι ο φαρμακευτικός κλάδος είναι έτοιμος και συμβάλλει με ρεαλιστικές θέσεις στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου για την δημόσια υγεία.

“Οι προτάσεις μας ενισχύουν μια βιώσιμη πολιτική φαρμάκου που δημιουργεί αξία για όλους, ενώ την ίδια στιγμή, εφαρμόζοντας μια ενεργητική και υποστηρικτική πολιτική, ο φαρμακευτικός κλάδος μπορεί να αποτελέσει ισχυρή δύναμη ώθησης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στο νέο παραγωγικό μοντέλο» τόνισε κλείνοντας την παρουσίαση ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου