Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Ελλείμματα μέχρι και το 2026 βλέπει για την Ελλάδα το ΔΝΤ

Του Τάσου Δασόπουλου - Capital.gr

Απαισιόδοξο για την ταχύτητα της δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας για την επόμενη πενταετία, εμφανίζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του, με εξαίρεση το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο αναμένει να αποκλιμακωθεί κοντά στο 180% ως το 2026.

Σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα, προβλέπει ότι από το 10,3%% του ΑΕΠ που αναμένεται να φτάσει φέτος, θα αποκλιμακωθεί στο 4,3% του ΑΕΠ το 2022, στο 2,8% του ΑΕΠ το 2023 και θα συνεχίσει να μειώνεται με βραδύτερους ρυθμούς στο 2,4% του ΑΕΠ το 2024, στο 2% του ΑΕΠ το 2025 και το 1,6% το 2026.


Οι προβλέψεις έχουν απόκλιση από αυτές του ΥΠΟΙΚ, αφού στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπεται από το 10% του ΑΕΠ για φέτος, να μειωθεί στο 3,3% του ΑΕΠ το 2022. ΟΙ διαφορές ΔΝΤ - ΥΠΟΙΚ γίνονται μεγαλύτερες από το 2023 και μετά.

Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025, προβλέπεται ότι το 2023 το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται με ταχείς ρυθμούς, φτάνοντας το 0,5% του ΑΕΠ, ενώ για το 2024 αναμένεται δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ, το οποίο θα αυξηθεί στο 1,4% του ΑΕΠ το 2025 όπου και σταματά χρονικά η πρόβλεψη.

Σημαντικές είναι οι διαφορές των προβλέψεων του Ταμείου σε σχέση με αυτές του ΥΠΟΙΚ και για την εξέλιξη του πρωτογενούς ισοζυγίου από το 2023 και μετά. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι το φετινό έλλειμμα του 7,3% του ΑΕΠ θα μειωθεί το 2022 στο 1,3% του ΑΕΠ .

Για τα δύο αυτά έτη ταυτίζεται σχεδόν με τις προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ που περιμένει το πρωτογενές έλλειμμα από το 7,4% του ΑΕΠ να μειωθεί στο 1,1% του ΑΕΠ το 2022.

Για το 2023, το Ταμείο προβλέπει οριακό πλεόνασμα της τάξης του 0,2% του ΑΕΠ το οποίο θα αυξηθεί στο 0,6% του ΑΕΠ το 2024, στο 1% του ΑΕΠ το 2025 και στο 1,5% του ΑΕΠ το 2026. Το ΜΠΔΣ 2022-2025 προβλέπει ότι το 2023 θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ, το 2024 2,7% του ΑΕΠ και το 2025 3,7% του ΑΕΠ.

Αν και δεν υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση των προβλέψεων ΥΠΟΙΚ-ΔΝΤ ως το 2026, η διαφορά των προβλέψεων μέχρι και το 2025 -που υπάρχουν επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ- οφείλεται κυρίως στην περισσότερο απαισιόδοξη πρόβλεψη του Ταμείου, για την εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας από το 2023.

Τα δημόσια έσοδα με βάση τις προβλέψεις του ΔΝΤ δεν θα "εισπράξουν" την ανάκαμψη της οικονομίας και θα βαίνουν μειούμενα ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι και το 2026.

Συγκεκριμένα από το 48,8% του ΑΕΠ φέτος, θα μειωθούν στο 48,1% το 2022 όπου θα παραμείνουν και στο 2023. Στη συνέχεια, θα μειωθούν οριακά στο 47,8% του ΑΕΠ το 2024, στο 47,2% το 2025 και στο 46,8% του ΑΕΠ το 2026.

Οι δημόσιες δαπάνες, σύμφωνα με το ΔΝΤ, από το 59% του ΑΕΠ που αναμένεται να φτάσουν φέτος με τη συνδρομή και των μέτρων στήριξης ύψους 16,7 δισ., θα μειωθούν στο 54,4% του ΑΕΠ το 2022 (λόγω απόσυρσης μεγάλου μέρους των μέτρων στήριξης) και θα συνεχίσουν να μειώνονται με αργό ρυθμό, στο 50,9% το 2023, στο 50,2% του ΑΕΠ το 2024, στο 49,1% το 2025 και στο 48,3% του ΑΕΠ το 2026.


Το χρέος

Σε ό,τι αφορά το μέγεθος του χρέους, οι προβλέψεις του ΔΝΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως ενδεικτικές μιας τάσης, χωρίς να μπορεί να γίνει απόλυτη σύγκριση.

Με τον όρο "μεικτό χρέος" που χρησιμοποιεί η έκθεση, το Ταμείο προσθέτει ότι στο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προστίθενται και οι τόκοι για το χρέος του επίσημου τομέα (EFSF-ESM διμερές δάνειο), οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή πληρωμής.

Πάντως ως τάση, με βάση τις προβλέψεις του ΔΝΤ, το "μεικτό χρέος" έχει σταθερή καθοδική πορεία από φέτος μέχρι και το 2026. Το συγκεκριμένο μέγεθος από το 206,7% που αναμένεται να φτάσει φέτος, θα μειωθεί στο 199,4% το 2022, στο 192,4 % το 2023, στο 188,2% το 2024, στο 184% το 2025 και στο 179,6% το 2026.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου