Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

Ανακοίνωση ΣΕΥΠ-ΠΦΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΣΕΥΠ-ΠΦΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) 
Μενάνδρου 34, Αθήνα ΤΚ 104 31 
Τηλ.: 210-5239243 

Αθήνα 20/01/2020 
ΑΠ 5/2020 

Προς 
Όλα τα μέλη μας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε στα μέλη μας ότι η αγωγή των εναγόντων συναδέλφων κατά της 2ης ΔΥΠΕ, που εκδικάστηκε την 18/09/2019, με δικηγόρο τον κ. Δ. Βασιλείου, είχε επιτυχή κατάληξη. Αριθμός Απόφασης 2457/2019, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Την Πέμπτη 16/01/2020 αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΥΠ-ΠΦΥ Αττικής ( η κ. Β. Ανεμοδουρά και ο κ. Ι. Μπίτσικας ), μετά συνεννόηση με τον Πρόεδρο κ. Π. Ψυχάρη, επισκέφτηκε τη 2η ΔΥΠΕ και συνάντησε τον Υποδιοικητή κ. Π. Αλεβίζο, με τον οποίον συζήτησαν το θέμα. Ο Υποδιοικητής, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή κ. Χ. Ροϊλού, εδήλωσε ότι η Υπηρεσία περιμένει τους συναδέλφους να αναλάβουν υπηρεσία. 

Καλούμε τα μέλη μας που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω Αγωγή να προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα . 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Π. Ψυχάρης    Κ. Φλίγκος 

1 σχόλιο: