Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Η απάντηση του κ. Πατσουράκου στο Virus

Του Φ.Ν.Πατσουράκου, Προέδρου των των Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

Αγαπητέ κ. Νεγκή,

Διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το άρθρο σας της 23/1/2015 με τίτλο <<Δεν βάζει μυαλό το πολιτικό σύστημα>> όπου αναφέρεστε ότι γίνονται προεκλογικά δώρα στους Ιατρούς και αναφέρεστε και προσωπικά σε εμένα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω για αυτά που αναφέρεται για τις μάλλον εσφαλμένες πληροφορίες και απόψεις που έχετε εν γένει για την επαγγελματική δραστηριότητα των Καρδιολόγων.

1) Ως Πρόεδρος των Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Κ.Ε) καθήκον μου είναι να διαφυλάττω και να διεκδικώ κάθε δίκαιο αίτημα τους προασπίζοντας παράλληλα την δημόσια Υγεία και τους ασθενείς. Στα πλαίσια αυτά και μετά την έκδοση της ΥΑ 2243/ 18/8/2014 όπου αναφέρονται τα αριθμητικά όρια ανά πάροχο Υγείας διαπιστώσαμε ότι οι Καρδιολόγοι δεν είχαν την δυνατότητα να αναγράφουν βασικές εξετάσεις ή σε ορισμένες από αυτές περιορισμένο αριθμό (επί παραδείγματι επιτρεπόταν να αναγράφουν μόνο ένα Triplex αγγείου). Ο περιορισμός αυτός δημιουργούσε έντονο πρόβλημα στην άσκηση του λειτουργήματος του Ιατρού. Για τον λόγο αυτό ζητήσαμε από τον ΕΟΠΥΥ να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί η εν λόγω ΥΑ, ενημερώνοντας παράλληλα τον ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΠΟΣΚΕ και όλους τους Ιατρικούς φορείς. Το ίδιο έκαναν και άλλες Επαγγελματικές Ενώσεις άλλων ειδικοτήτων για παρόμοια προβλήματα. Στα πλαίσια αυτά ο ΕΟΠΥΥ, με έγγραφο του που μας στάλθηκε από την Επιτροπή βέλτιστης πρακτικής, ζήτησε τις προτάσεις μας, που τις αποστείλαμε από αρχές Σεπτεμβρίου, μετά και από συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Τον Ιανουάριο του 2015 εκδόθηκε νέα ΥΑ που βελτίωνε τα όρια αναγραφής προς όφελος των ασθενών, που δεν αφορούσε μόνο τους Καρδιολόγους αλλά όλες τις ειδικότητες. Στην απόφαση αυτή ελήφθησαν εν μέρει υπ’ όψιν οι προτάσεις μας αλλά και άλλων ειδικοτήτων που ζητούσαν βελτίωση των ορίων συνταγογράφησης(επί παραδείγματι στην νέα ΥΑ υπάρχει και η ειδικότητα των Ιατρών Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης που με την προηγούμενη απόφαση του Αυγούστου δεν είχαν την δυνατότητα ουσιαστικά να συνταγογραφούν).

2) Για το θέμα του περιορισμού των δαπανών για την Υγεία η Ε.Ε.Κ.Ε έχει συνδράμει από την πρώτη στιγμή, με βασικό άξονα όμως την διαφύλαξη της Υγείας των πολιτών και τη απρόσκοπτη άσκηση της Ιατρικής εκ μέρους των Ιατρών. Για τον λόγο αυτό ταχθήκαμε εναντίον κάθε λογιστικού μέτρου περιορισμού των δαπανών που δεν στηρίζονται σε επιστημονικά κριτήρια. Ταχθήκαμε υπέρ και είμαστε υπέρμαχοι της έκδοσης και εφαρμογής κατευθυντήριων οδηγιών με την συνδρομή των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Εταιρειών υπό την αιγίδα του ΠΙΣ, βάσει των οποίων θα πρέπει να συνταγογραφούν οι Ιατροί, όπως εξάλλου εφαρμόζεται σε όλα τα προηγμένα κράτη. Από τον Μάιο του 2014 παραδώσαμε δια μέσου του ΠΙΣ στο Υπουργείο Υγείας μαζί με άλλες Επαγγελματικές Ενώσεις τις αρχικές συνοπτικές οδηγίες αναγραφής εξετάσεων, οι οποίες έγιναν εκτενέστερες από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2014, που όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος εξέδωσε άλλες που ουσιαστικά δεν έχουν εφαρμοστεί. Αναλάβαμε λοιπόν πρωτοβουλία και κοινοποιήσαμε τις οδηγίες αυτές στα μέλη μας προτρέποντας τους να συμμορφωθούν σε αυτές αφού άπτονται της επιστημονικής δεοντολογίας. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η συγκράτηση των δαπανών όπως φάνηκε το β’ εξάμηνο του 2014 ιδίως στους Καρδιολόγους, γεγονός που ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας στον χαιρετισμό του στην εναρκτήρια τελετή του Πανελληνίου συνεδρίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας τον Οκτώβριο του 2014.

3) Αναφέρεστε επίσης στους Καρδιολόγους ως τυπικό παράδειγμα που οι ίδιοι συνταγογραφούν και εκτελούν τις Ιατρικές πράξεις με το υπό παρένθεση σχόλιο (Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει). Εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το αντίθετο είναι έξω από κάθε επιστημονική δεοντολογία. Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι Ιατροί κλινικοεργαστηριακών ειδικοτήτων, όπως είναι και οι Καρδιολόγοι, εκτελούν τις πράξεις της ειδικότητας τους για να έχουν σαφή και εμπεριστατωμένη άποψη του περιστατικού τους. Για τον λόγο αυτό το υπερηχογράφημα καρδιάς έχει χαρακτηρισθεί διεθνώς ως επέκταση του στηθοσκοπίου του Καρδιολόγου δεδομένου ότι από την εξέταση αυτή αντλούνται σημαντικές πληροφορίες που μόνο ο θεράπων Ιατρός μπορεί να εκτιμήσει κατά την διάρκεια της εξέτασης και για τον λόγο αυτό πρέπει να κάνει ο ίδιος. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για άλλες ειδικότητες. Επί παραδείγματι πόσο ορθό φαίνεται να υποβάλλεται ο ασθενής σε εξέταση προστάτου από έναν ουρολόγο και αυτός να τον στέλνει σε άλλο για διορθικό υπερηχογράφημα προστάτου, με ότι αυτό από ψυχική και σωματική ταλαιπωρία συνεπάγεται για τον ασθενή, αλλά και στις γυναίκες για γυναικολογική εξέταση και εν συνεχεία κολπικό υπερηχογράφημα αλλού.

4) Ίσως από κακή πληροφόρηση αναφέρεται ότι οι Καρδιολόγοι μπορούν να εκτελούν έως και 3 Triplex ανά παραπεμπτικό. Αυτό δεν είναι σωστό. Μπορούμε να γράφουμε έως 3 Triplex ανά παραπεμπτικό που εκτελούνται σε Πολυιατρεία και Διαγνωστικά εργαστήρια και εμείς ΔΕΝ μπορούμε να τα εκτελέσουμε. Βάσει της ειδικότητάς μας μπορούμε να γράψουμε και οι ίδιοι να εκτελέσουμε μόνο Triplex καρδιάς και σε περιπτώσεις Υπερτασικής καρδιοπάθειας ή ανευρύσματος της ανιούσης αορτής και Triplex ανιούσης αορτής μέσα στα πλαίσια των πρωτοκόλλων. Τα υπόλοιπα Triplex αγγείων που γράφουμε , ΔΕΝ εκτελούνται από εμάς.

5) Για κάθε εξέταση που γράφουμε και εκτελούμε (αυτοπαραπομπή)

αποζημιωνόμαστε με το 60% της ασφαλιστικής τιμής του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή μας κουρεύουν το 40%. Έτσι λοιπόν για ένα Triplex καρδιάς ο ΕΟΠΥΥ μας αποζημιώνει με 29,6 € (αφού αφαιρείται η συμμετοχή του ασθενή 15% και το 40%) για την ανιούσα αορτή αντίστοιχα με 26,9 € για το Τεστ κοπώσεως με 14,3 €, το Holter ρυθμού 6,30 € και τέλος το Holter πιέσεως με 11,70 €. Φυσικά η επίσκεψη μας αμείβεται από τον ΕΟΠΥΥ όπως και στους άλλους Ιατρούς με 10 € (προ κρατήσεων) που τελικά απομένει 6,50 € και σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται και το ΗΚΓ. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι ένας Καρδιολόγος αμείβεται από τον ΕΟΠΥΥ ακόμη και στην περίπτωση που κάνει Triplex καρδιάς και αορτής με 56,50 € και φυσικά οι τιμές αυτές υπόκεινται εν συνεχεία σε Rebate και clawback που ελαττώνουν ακόμη περαιτέρω την αμοιβή μας σε επίπεδο 50% κατά μέσο όρο αυτού που προαναφέρεται και έτσι ο καρδιολόγος καταλήγει να αμείβεται για triplex καρδιάς με 14,8€ ή για triplex καρδιάς και αορτής με 28,25 €, τιμή που μακράν απέχει των 165 € που αναφέρεται.

Με όλα τα ανωτέρω που σας εξέθεσα πιστεύω ότι γίνεται κατανοητό ότι μακράν απέχουμε της ιδιαίτερης και ευνοϊκής μεταχείρισης που αναφέρεται ότι έγινε με τη <<σκανδαλώδη ρύθμιση>>. Είμαι στην διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση και συνεργασία και θα κάνω ότι μπορώ με τις δυνάμεις που έχω για την διαφύλαξη της Υγείας των πολιτών και την προάσπιση του Ιατρικού λειτουργήματος.

Παρακαλώ, όπως η επιστολή μου δημοσιευθεί στην έγκριτη ιστοσελίδα Virus.com.gr όπου είχε δημοσιευτεί και το άρθρο σας.

Μετά τιμής,

Φ.Ν.Πατσουράκος"

1 σχόλιο:

  1. Εδω εχει φτασει το triplex να μην συμφερει τοσο που κατεβηκε η τιμη του .Οτι παιρνει 165 ευρω ο καρδιολογος και εχουν αρχισει να παραγκελνουν καινουρια μηχανηματα Ειναι εντελως λαθος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή