Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Οι προτάσεις της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για την υγεία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

eleftheria.gr
Υπηρεσίες υγείας για όλους, προτεραιότητα στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας, ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σύγχρονα δημόσια νοσοκομεία, εθνική στρατηγική για χρόνιες παθήσεις και νεοπλάσματα, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, επαρκή και ορθολογική χρηματοδότηση, αποτελεσματική και αξιοκρατική διοίκηση και σύγχρονη φαρμακευτική πολιτική, είναι οι βασικές προτάσεις που συγκρότησε για τον τομέα της υγείας η Δημοκρατική Συμπαράταξη στο πλαίσιο της επιτροπής διαλόγου και θέσεων για τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Οι προτάσεις αυτές πρόκειται να παρουσιαστούν στη σημερινή εκδήλωση της ΔΗΣΥ στη Λάρισα, παρουσία της βουλευτού και πρώην υπουργού, Εύης Χριστοφιλοπούλου, του καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννη Τούντα και του πρώην γ.γ. του υπουργείου Υγείας, Νίκου Πολύζου.

Ειδικότερα, η Δημοκρατική Συμπαράταξη επισημαίνει ότι την τελευταία εξαετία έχει υπάρξει σημαντική υποχρηματοδότηση στην υγεία, οριζόντια μείωση περίπου 50 % της φαρμακευτικής δαπάνης, πλήρης επικράτηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μετανάστευση του ιατρικού πληθυσμού και διοικητική δομή περισσότερο γραφειοκρατική, αναποτελεσματική και αναντίστοιχη με τις ανάγκες.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Α. Υπηρεσίες υγείας για όλους

Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας για κάθε πολίτη που έχει ΑΜΚΑ και για τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

Η ΗΔΙΚΑ μετεξελίσσεται σε αυτοτελή φορέα που θα αναλάβει την ψηφιοποίηση κάθε διοικητικής, οικονομικής και ιατρικής λειτουργίας.

Διαμόρφωση ενός βασικού πακέτου πρωτοβάθμιων και νοσοκομειακών παροχών για κάθε ασφαλισμένο.

Για τα άτομα με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της σχετικής φτώχειας μηδενική συμμετοχή στο φάρμακο και στη χρήση των υπηρεσιών του ΕΣΥ. Για τους υπόλοιπους, η ιδία συμμετοχή στο φάρμακο διαμορφώνεται με βάσει εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρούνται οι χρόνιοι πάσχοντες σοβαρών νοσημάτων.

Τις δαπάνες των ανέργων για περίθαλψη και φάρμακο επωμίζεται ο ΟΑΕΔ.

Η υπολειπόμενη χρηματοδότηση καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Β. Προτεραιότητα στην πρόληψη-προαγωγή υγείας

Για κάθε υγιή πολίτη δωρεάν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί και εφαρμογή διατομεακών προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας.

Οργάνωση Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τους προλήψιμους καρκίνους και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Παροχή υποχρεωτικού πακέτου για την υγιεινή του στόματος σε όλα τα παιδιά

Επανεκκίνηση της αντικαπνιστικής εκστρατείας με αυστηρή και λειτουργική εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους κλειστούς χώρους.

Γ. Ολοκληρωμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

Δημιουργία Εθνικού Δικτύου ΠΦΥ, με Κέντρα Υγείας σε Καλλικρατικούς Δήμους και 24ωρης λειτουργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τοπικά Δίκτυα ΠΦΥ σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή των Κέντρων Υγείας, των Δημοτικών Πολυϊατρείων και των συμβεβλημένων μονάδων και γιατρών του ιδιωτικού τομέα.

Παροχή Οικογενειακής Ιατρικής, με χρέη οικογενειακού γιατρού στους γιατρούς των Κέντρων Υγείας ή σε συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς.

Διασύνδεση της ΠΦΥ με την Αυτοδιοίκηση για υλοποίηση ιατροκοινωνικών υπηρεσιών, όπως Βοήθεια στο Σπίτι, κατ’ οίκον νοσηλεία.

Δ. Σύγχρονα δημόσια νοσοκομεία

Επανασχεδιασμός του νοσοκομειακού χάρτη για τη βέλτιστη οργάνωση και κατανομή κλινικών και εργαστηρίων με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού κάθε Περιφέρειας.

Δυνατότητα παροχής Πρώτων Βοηθειών σε κάθε πολίτη σε λιγότερο από 30 λεπτά και πρόσβαση εντός μιας ώρας σε τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Θεσμοθέτηση του «Βασικού Νοσοκομείου» για κάλυψη πληθυσμού ως 100.000. Στελεχώνεται με τις βασικές-απαραίτητες ειδικότητες και είναι διασυνδεδεμένο με Νοσοκομείο Αναφοράς.

Ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των σύγχρονων μονάδων και υπηρεσιών.

Ίδρυση Κέντρων Ειδικοτήτων με συνενώσεις αντίστοιχων τμημάτων.

Επέκταση της ολοήμερης λειτουργίας στο χειρουργικό τομέα.

Ε. Εθνική στρατηγική για χρόνιες παθήσεις και νεοπλάσματα

Δημιουργία Δικτύων για κάθε ασθενή με χρόνια πάθηση.

Κάθε Δίκτυο περιλαμβάνει Ινστιτούτο/Εθνική Επιτροπή που εγκρίνει πρωτόκολλα-κατευθυντήριες οδηγίες, πιστοποιεί και αξιολογεί τα Κέντρα Αναφοράς.

Τα Κέντρα Αναφοράς, με έδρα το Περιφερειακό Νοσοκομείο, έχουν διεπιστημονική στελέχωση και κατάλληλο εξοπλισμό για την ολιστική αντιμετώπιση του χρόνιου ασθενή.

Νοσηλεία των ασθενών με καρκίνο μόνο σε δευτεροβάθμιες πιστοποιημένες δομές και εφαρμογή χημειοθεραπειών κοντά στην κατοικία του ασθενή.

ΣΤ. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Θεσμοθέτηση Επιστημονικών Εταιριών για τις κύριες ιατρικές ειδικότητες.

Ίδρυση ενιαίων Εκπαιδευτικών Κέντρων που παρέχουν ειδικότητα με επαναπροσδιορισμό κριτηρίων αναγνώρισης και καθιέρωση του θεσμού της υποχρεωτικής συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης.

Ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ.

Νέο σύστημα εργασιακών σχέσεων στο Ιατρικό Σώμα του ΕΣΥ, που περιλαμβάνει αριθμό θητειών και μετά μονιμοποίηση, ως πλήρους απασχόλησης με συνεχή αξιολόγηση.

Νέο σύστημα μισθών και αμοιβών όλων των κλάδων με τακτικό μισθό, πρόσθετες αμοιβές από πράξεις που εκτελούνται εντός νοσοκομείου στην ολοήμερη λειτουργία και έσοδα από ερευνητικά προγράμματα. Υπό προϋποθέσεις δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου εκτός νοσοκομείου.

Στα Νομαρχιακά και βασικά Νοσοκομεία θεσμοθετούνται επιπρόσθετα ειδικά επιδόματα όλων των στελεχών υγείας από πόρους που μπορεί να διαθέτουν οι τοπικές κοινωνίες.

Ζ. Επαρκής και ορθολογική χρηματοδότηση

Επιδίωξη οι δημόσιες δαπάνες υγείας να σταθεροποιηθούν στο 6% του ΑΕΠ.

Δεσμευτικοί προϋπολογισμοί για κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας.

Χρηματοδότηση της ΠΦΥ-Πρόληψης με τουλάχιστον το 15% των δημόσιων δαπανών υγείας.

Διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης με διαρθρωτικές αλλαγές και εναλλακτικές πηγές.

Δημιουργία θεσμών και διαδικασιών πιστοποίησης όλων των ιδιωτικών και δημόσιων μονάδων υγείας με τη σύσταση Επιστημονικού Φορέα Πιστοποίησης Υπηρεσιών Υγείας.

Έλεγχος της δημόσιας δαπάνης υγείας προς τον συμβεβλημένο ιδιωτικό τομέα μέσω πρωτοκόλλων, προδιαγραφών ποιότητας και αυστηρών ελέγχων.

Θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση με μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ ως δημόσια «Ασφαλιστική Εταιρεία», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με ρόλο καθολικού αγοραστή από όλες τις πιστοποιημένες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.

Η. Αποτελεσματική και Αξιοκρατική Διοίκηση

Μετατροπή του ΕΣΥ σε σύγχρονο Δημόσιο Οργανισμό με αξιοκρατική διοίκηση σε όλα τα επίπεδα.

Ενίσχυση του επιτελικού ρόλου των Υγειονομικών Περιφερειών στον σχεδιασμό – συντονισμό – έλεγχο των μονάδων του ΕΣΥ, στην εποπτεία των ιδιωτικών μονάδων, την εφαρμογή προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και τη διαχείριση των περιφερειακών προϋπολογισμών υγείας.

Καθιέρωση Διοίκησης με στόχους, σχέδιο δράσης, έλεγχο, αξιολόγηση και λογοδοσία.

Διαφανές, ηλεκτρονικό, αποκεντρωμένο σύστημα προμηθειών.

Εφαρμογή συνεχούς κοινωνικού ελέγχου και δημόσια κοινοποίηση των αποτελεσμάτων λειτουργίας των Υπηρεσιών.

Θ. Σύγχρονη φαρμακευτική πολιτική

Εξασφάλιση του αναγκαίου φαρμάκου σε κάθε έλληνα πολίτη.

Σταθερό θεσμικό περιβάλλον και εξασφάλιση συνθηκών δικαιοσύνης και διαφάνειας στην απόδοση τιμών και στην αποζημίωση.

Ουσιαστικά κίνητρα στα φαρμακεία για συγχωνεύσεις και συνεταιρισμούς.

Αύξηση του μεριδίου της αγοράς των γενοσήμων φαρμάκων με την παροχή οικονομικών κινήτρων στους ασθενείς, στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς.

Διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου