Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Υπογραφή νέων συμβάσεων και αποπληρωμή δεδουλευμένων ζήτησε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ κατά την έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥΑθήνα 30.1.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ

Τις σοβαρές καθυστερήσεις στην υπογραφή νέων συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ, των ιατρών και των εργαστηρίων, επισήμανε ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ τη Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017. Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. ζήτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε να δοθεί και σε άλλους ιατρούς, ιδιαίτερα νέους, η ευκαιρία να συμβληθούν με το Οργανισμό. Επίσης, ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξόφλησης των δεδουλευμένων των παρόχων υπηρεσιών υγείας. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήριος Μπερσίμης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι το 10% των ετών 2012-2015, που έχει παρακρατηθεί από τους παρόχους, έχει οριστικοποιηθεί και βαίνει προς αποπληρωμή. Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. δήλωσε ότι πρέπει ταχέως να αποπληρωθεί το ποσόν αυτό, καθώς έχουν εκδοθεί τα σχετικά τιμολόγια μέχρι το τέλος του έτους και υπήρχε δέσμευση να γίνει εξόφληση των παρόχων μέχρι τον Δεκέμβριο. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ παρουσιάστηκε το ηλεκτρονικό σύστημα μέσα από το οποίο οι ασθενείς θα προμηθεύονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κατόπιν γνωματεύσεων των ιατρών. Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή θα εφαρμοστούν κανόνες που θα αποτρέπουν την προκλητή ζήτηση και θα επιτρέπουν τη διάθεση των προϊόντων σε όλους όσοι έχουν ανάγκη. 


Ασφαλιστικό 

Όσον αφορά το νέο ασφαλιστικό σύστημα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί θα κληθούν εντός του Φεβρουαρίου να πληρώσουν την πρώτη δόση, η οποία θα καθοριστεί με κατώτατο καθαρό εισόδημα 7.000 ευρώ το χρόνο και ανώτατο 70.000 ευρώ διαιρούμενο διά του 12 (όσοι είναι οι μήνες του έτους), όπως προκύπτει από τα καθαρά εισοδήματα του 2015. 

Μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2016 οι τυχόν διαφορές θα συμψηφισθούν.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι έχουν καταβάλλει 40 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΑΥ, δικαιούνται, κατόπιν αιτήσεώς τους, να ζητήσουν να πληρώνουν το ήμισυ των εισφορών, όπως προβλέπει ο Ν.4387/2016. 

Για τους μισθωτούς που δεν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, ισχύει η καταβολή από τον εργοδότη της εργοδοτικής εισφοράς που αναλογεί και η παρακράτηση από τις αποδοχές του ασφαλισμένου του μέρους που του αναλογεί. 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των προβλημάτων που θα εμφανιστούν το 2017 τόσο στο ασφαλιστικό όσο και στο φορολογικό σύστημα, οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να ζητούν τις συμβουλές και του φορολογικού συμβούλου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Αντώνη Μουζάκη, μέσω εγγράφων ή ηλεκτρονικών ερωτημάτων, για ζητήματα που αφορούν τα μέλη τους. 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, συνεπικουρούμενος από τη νομική του υπηρεσία και το φορολογικό σύμβουλο, θα προσπαθήσει να είναι αρωγός σε κάθε μέλος του, που λόγω των δυσχερειών, αναζητεί λύσεις σε προβλήματα ασφαλιστικά ή φορολογικά. 

Η συνεργασία όλων θα βοηθήσει ιδιαίτερα τα μικρομεσαία ιατρεία και εργαστήρια, τα οποία αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα επιβίωσης. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου