Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

ΙΣΑ προς Πειραιώς Factoring: Διευθέτηση των οφειλομένων ποσών από τον πρώην ΟΠΑΔ

Προς την
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING –
Ανώνυμος Εταιρία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων»
Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 163
Νέα Σμύρνη Αττικής

Αθήνα, 31.1.2017
Α.Π. 17601

ΘΕΜΑ: «Διευθέτηση των οφειλομένων ποσών από τον πρώην ΟΠΑΔ»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Όπως σας είναι γνωστό, σε συνέχεια των μεταξύ μας συναντήσεων και συμφωνιών έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ υμών και των ιατρών – μελών μας διακανονισμοί ως προς την καταβολή των οφειλομένων ποσών από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία.

Στις 30.01.2017 ενημερωθήκαμε από την Οικονομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ ότι έχει δοθεί εντολή για εκκαθάριση και οριστικοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον ΟΠΑΔ προς τους παρόχους υγείας. Συνεπεία τούτου και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ένα μέρος ιατρών δεν έχει την δυνατότητα να καταβάλει την οφειλόμενη δόση, σας καλούμε όπως απόσχετε από οιαδήποτε νομική ενέργεια κατά των ιατρών που ενδεχομένως δεν έχουν τηρήσει την τακτικότητα της καταβολής των δόσεων.

Περαιτέρω δια της παρούσης θα θέλαμε να ζητήσουμε και την από πλευράς σας συνδρομή ως προς την διευκόλυνση των ιατρών – μελών μας, λαμβανομένου υπόψη και του προαναφερθέντος γεγονότος της άμεσης καταβολής των οφειλομένων ποσών από τον πρώην ΟΠΑΔ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ   ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου