Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Επιστολή ΙΣΘ προς ταμία ΠΙΣ

Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 2594/Γ

Προς την ταμία του ΔΣ του ΠΙΣ, κυρία Β. ΑνεμοδουράΑξιότιμη κυρία Ανεμοδουρά,


Από την τελευταία Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ και μετά, έχουν δημοσιοποιηθεί ανακριβή στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές υποχρεώσεις του ΙΣΘ προς τον ΠΙΣ καθώς και υποτιθέμενες οφειλές του ΙΣΘ προς τον ΠΙΣ.


Οι εισπράξεις συνδρομών μελών του ΙΣΘ υπέρ του ΠΙΣ ήταν: το 2011 184.600 ευρώ, το 2012 128.230 ευρώ, το 2013 139.880 ευρώ.

Συνολικά λοιπόν εισπράχθηκαν και καταχωρήθηκαν ως εισφορές υπέρ ΠΙΣ 452.710 ευρώ. Να σημειωθεί, ότι κατά την είσπραξη των συνδρομών εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης όπου σαφώς αναγράφεται το ποσό που αναλογεί στον ΙΣΘ και στον ΠΙΣ ώστε να είναι δυνατή η τήρηση των λογαριασμών, η ενημέρωση των αντίστοιχων κωδικών του προϋπολογισμού και η απόδοση των εισπραχθέντων χρημάτων.

Μετά από τις παραπάνω εισπράξεις αποδόθηκαν στον ΠΙΣ 242.700 ευρώ για εξόφληση του 2011(184.600 ευρώ) και παλαιοτέρων ετών (58.100 ευρώ) , το 2012 και το 2013 92.200 ευρώ και μέχρι τις 25 Απριλίου 2014 άλλα 175.910 ευρώ.


Συνολικά λοιπόν αποδόθηκαν στον ΠΙΣ για τα έτη 2011,2012 και 2013 452.710 ευρώ και οφείλονται πλέον μόνον τα εισπραχθέντα του 2014.

Συνεπώς ο ΙΣΘ είναι απολύτως συνεπής καθώς έχει αποδώσει τις εισφορές ( τρεχόντων και προηγουμένων ετών ), των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του προς τον ΠΙΣ όπως λογικά, νομικά και αυτονόητα υποχρεούται και όπως και εσείς αποσαφηνίσατε σε παλαιότερη ΓΣ.

Σε αντίθεση προς τα παραπάνω εκτεθέντα , τα οποία αποδεικνύονται αμέσως και
ευχερώς από τους τηρούμενους λογαριασμούς του ΙΣΘ αλλά και από τις καταθέσεις μας στην τράπεζα , στην τελευταία ΓΣ του ΠΙΣ κυκλοφόρησε « κατάσταση οφειλών ιατρικών συλλόγων» με ανακριβή στοιχεία . Επιπλέον τις τελευταίες μέρες έχουν δημοσιοποιηθεί στο internet και άλλα ανακριβή στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως επιχειρήματα απαξίωσης και συκοφάντησης του ΙΣΘ.

Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έχετε γνώση του «πίνακα οφειλών» και της μεθόδου υπολογισμού αυτών καθώς επίσης για το αν ζητήθηκαν από εσάς τα ανακριβή οικονομικά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν στο internet.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Δημήτρης Τσάμης


Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Νικόλαος Νίτσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου