Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Ι.Σ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Προβληματική η πρόταση αναμόρφωσης της Ιατρικής Νομοθεσίας


Προς

Τον Πρόεδρο του ΠΙΣ, Κύριο Μιχάλη Βλασταράκο

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Καθώς η Θεσσαλονίκη αποκλείστηκε από την επιτροπή επεξεργασίας της ιατρικής νομοθεσίας σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της, παρά το γεγονός ότι διαθέτουμε άρτια νομική υπηρεσία, ενόψει της ΓΣ της 3ης Μαΐου, θα θέλαμε να γνωρίζετε εγκαίρως τις θέσεις της πλειοψηφικής παράταξης του ΔΣ του ΙΣΘ.

Συμφωνούμε ότι η ιατρική νομοθεσία χρειάζεται εκσυγχρονισμό.

Διαφωνούμε όμως ότι αυτός είναι ο κατάλληλος χρόνος για την ενέργεια αυτή που άρχισε από τα μέσα του 2013, καθώς συνέπιπτε με τις απολύσεις των γιατρών του ΙΚΑ, με τα εξοντωτικά μέτρα για τα ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια και με τις καταλυτικές αρνητικές παρεμβάσεις στο ΕΣΥ. Διότι ή βρισκόμαστε σε μάχη με το Υπουργείο ή συνεργαζόμαστε για να νομοθετήσουμε από κοινού.Συμφωνούμε ότι ο ρόλος των οργάνων του ιατρικού κόσμου πρέπει να ενισχυθεί.

Διαφωνούμε με τον τρόπο που προτείνετε, δηλαδή τον πειθαρχικό πειθαναγκασμό και τον συγκεντρωτισμό. Προτείνουμε για να ενισχυθεί ο ρόλος του ΠΙΣ η ΓΣ να αποτελείται από έναν εκπρόσωπο για κάθε 100 ή 150 γιατρούς της χώρας, ο οποίος θα εκλέγεται με μονοσταυρία για να υπάρχει απόλυτη αναλογικότητα. Οι εκπρόσωποι να ψηφίζουν ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά όλοι, ώστε οι παλαιοσυνδικαλιστικές άγονες συνελεύσεις να αποτελέσουν παρελθόν. Η συνέλευση θα πρέπει να εκλέγει απευθείας τον πρόεδρο σε δύο γύρους αν απαιτείται, όπως και το ΔΣ. Η ρύθμιση σας για τη δυνατότητα εκλογής μειοψηφικών προέδρων από το ΔΣ, είναι έωλη και αντανακλά βιώματα αποτυχίας της προηγούμενης εξαετίας που ταλάνισε τον ΠΙΣ.

Συμφωνούμε ότι ο ρόλος του ΠΙΣ και των ΙΣ θα πρέπει να επεκταθεί στην εφαρμογή της ιατρικής δεοντολογίας και των κανόνων άσκησης της ιατρικής και πέραν των γιατρών, σε όλους όσους επιχειρούν στο χώρο της υγείας.

Διαφωνούμε όμως με τις άτολμες και ελλιπείς παρεμβάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση.

Διαφωνούμε με την πρόβλεψη τετραετών θητειών για τα όργανα εκπροσώπησης. Διότι οι μεγαλύτερες θητείες είναι απωθητικές για συναδέλφους με φορτωμένο επιστημονικό πρόγραμμα των οποίων η παρουσία είναι πολύ χρήσιμη.

Διαφωνούμε απολύτως με τον περιορισμό του ρόλου των ΙΣ έτσι όπως προβλέπεται μέσω παρεμβάσεων στην αυτονομία τους από το προσχέδιο σας.

Η συνολική σας πρόταση εφόσον δεν τροποποιηθεί θα οδηγήσει σε έναν μικρής εμβέλειας και αμφίβολης δημοκρατικής νομιμοποίησης ΠΙΣ με δυσανάλογες εξουσίες και αποδυναμωμένους ΙΣ. Αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετεί με κανέναν τρόπο το συμφέρον του έλληνα γιατρού.

Για το λόγο αυτό ζητούμε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες διορθώσεις και το προσχέδιο να ψηφιστεί ονομαστικά με αυξημένη πλειοψηφία από το σύνολο των μελών της ΓΣ πριν προταθεί στο ΥΠΥΓ, και όχι από την πλειοψηφία των παρόντων του τέλους της Συνέλευσης που ως γνωστόν είναι λίγοι. Τέλος σας ενημερώνουμε, ότι διαβλέπουμε τη δυνατότητα πιθανής νομικής αμφισβήτησης, για διατάξεις που αντιβαίνουν πάγιες νομολογικές αρχές, όπως πχ η εκλογή προέδρου από την πλειοψηφία των παρόντων μελών του ΔΣ.

Ευελπιστούμε σε ενσωμάτωση των προτάσεων μας και προσδοκούμε έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο το Σάββατο 3 Μαΐου.


Φιλικά,

Δημήτρης Τσάμης – Πρόεδρος ΙΣΘ

Νίκος Νίτσας – Γ. Γραμματέας ΙΣΘ

Θανάσης Εξαδάκτυλος – Υποψήφιος Πρόεδρος ΙΣΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου