Τρίτη 25 Απριλίου 2017

ΕΦΚΑ: Έλλειμμα εισφορών στους επαγγελματίες

Με σοβαρή υστέρηση εισπράξεων 201,2 εκατ. οι πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ και τομείς ΕΤΑΠ-ΜΜΕ το πρώτο δίμηνο του 2017

Από την έντυπη έκδοση 
Του Στέλιου Παπαπέτρου

«Ποδαρικό» με σοβαρό έλλειμμα ύψους 201,2 εκατ. ευρώ στους πρώην φορείς των ελευθέρων επαγγελματιών (τ. ΟΑΕΕ,τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΓΑ και σε τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) καταγράφει ο ΕΦΚΑ για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017, καθώς από το σύνολο των στοιχείων που έχει στη διάθεση του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την περασμένη Τετάρτη 19 Απριλίου προκύπτει ότι ενώ απέστειλε σε 1.422.259 ασφαλισμένους του ειδοποιητήρια που αφορούσαν συνολικά 507,8 εκατ. ευρώ, τελικά εισέπραξε μόνο 306,6 εκατ. ευρώ.

Έτσι, στο σύνολο αυτών των ταμείων η εισπραξιμότητα επί του συνολικού ποσού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 60,4%, ενώ από το σύνολο των ασφαλισμένων που έλαβαν ειδοποιητήρια ανταποκρίθηκαν 875.293 ασφαλισμένοι, δηλαδή περίπου το 60%.

Όμως, η εικόνα των εσόδων από τα ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών για την πρεμιέρα λειτουργίας του νεοσύστατου ΕΦΚΑ δεν προσφέρεται για «μονοδιάστατη ανάγνωση», καθώς από την ποιοτική ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάζει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα η «Ναυτεμπορική», μεταξύ άλλων συμπερασμάτων προκύπτει ότι από την απώλεια εσόδων ύψους 201,2 εκατ. ευρώ στα τρία πρώην ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών, η «λεόντεια μερίδα» του ελλείμματος που αντιστοιχεί σε ποσοστό 82,50% (επί του συνόλου των απωλειών), δηλαδή τα 166 εκατ. ευρώ αφορούν ουσιαστικά μόνο δύο ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, δηλαδή τον τ. ΟΑΕΕ και τον τ. ΟΓΑ. Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα για το άλλο μεγάλο ταμείο των επιστημόνων το τ. ΕΤΑΑ και ειδικά για τους τομείς του ΤΣΑΥ (ταμείο υγειονομικών), το οποίο έχει το εντυπωσιακό ποσοστό συμμετοχής με το 87% των ασφαλισμένων να καταβάλλουν εισφορές, ενώ η αντίστοιχη συμμετοχή στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (ταμείο νομικών) ανέρχεται στο 66,25%.


Υπενθυμίζεται ότι από τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2016 του ΚΕΑΟ προκύπτει ότι από τις συνολικές οφειλές ύψους 17.538.829.417 ευρώ, το 20,58% (ποσό 3.609.374.411 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 79,42% (ποσό 13.929.455.005 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή και παλαιότερα.


Πρώην ΟΑΕΕ: «Τρύπα» ύψους 113 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα εκδοθέντα ειδοποιητήρια για τον ΟΑΕΕ αφορούσαν 602.885 ασφαλισμένους και οι εισφορές που αντιστοιχούσαν ανέρχονταν συνολικά σε 294 εκατ. ευρώ. Το πρώτο δίμηνο του έτους ανταποκρίθηκαν στην καταβολή εισφορών 405.518 ασφαλισμένοι, οι οποίοι συνολικά κατέβαλαν εισφορές ύψους 181,3 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειμμα 112,7 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το 67,26% των ασφαλισμένων του ταμείου ανταποκρίθηκε στις καταβολές των εισφορών του και η εισπραξιμότητα ανήλθε στο 61,56%, ενώ 197.367 ασφαλισμένοι δεν κατέβαλαν εισφορές.

Τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ότι από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, δηλαδή από το 2009 και μετά, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό ασφαλισμένων που συμμετείχε στις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς τα τελευταία οκτώ χρόνια η αντίστοιχη συμμετοχή ποτέ δεν ξεπέρασε το 50% με 55% των ασφαλισμένων.

Πρώην ΟΓΑ: Έξι στους 10 κατέβαλαν εισφορές

Από τα αναλυτικά στοιχεία των πρώην φορέων των ελευθέρων επαγγελματιών που παρουσιάζει σήμερα η «Ν», προκύπτει ότι σχεδόν σε όλα τα μεγάλα ταμεία εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τόσο με τον αριθμό των ασφαλισμένων που δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές τους όσο και με τα συνολικά ποσά που καταγράφονται ως έλλειμμα. Ωστόσο, στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ως θετικό το γεγονός ότι η εισπραξιμότητα κινήθηκε σε ποσοστά λίγο πάνω από το 60%, ενώ -για παράδειγμα- στον ΟΓΑ, ο οποίος παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα τουλάχιστον τα τελευταία οκτώ χρόνια, η εισπραξιμότητα σε ασφάλιστρα ανήλθε περίπου στο 57%, όταν τα προηγούμενα χρόνια κυμαινόταν γύρω στο 45% με 50%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου έξι στους δέκα ασφαλισμένους κατέβαλαν τις εισφορές του πρώτου διμήνου, δηλαδή από τους 485.735 αγρότες που παρέλαβαν ειδοποιητήρια, συνεπείς με τις πληρωμές εισφορών ήταν οι 301.262. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης χαρακτηρίζουν ως «ιδιαίτερα θετική» την ανταπόκριση των αγροτών στην καταβολή εισφορών, καθώς η εισπραξιμότητα για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ανήλθε στο 57,57%. Μάλιστα είναι αισιόδοξοι για τη μελλοντική πορεία των εισπράξεων του τ. ΟΓΑ, καθώς -όπως επισημαίνουν- οι πρώτοι μήνες του χρόνου είναι «δύσκολοι οικονομικά» για τους αγρότες με δεδομένο ότι μετά το πρώτο οκτάμηνο κάθε έτους, δηλαδή μετά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, κατά κανόνα υπάρχει αύξηση των εισοδημάτων τους και άρα μεγαλύτερη ευχέρεια πληρωμής των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων.

Πρώην ΕΤΑΑ: Θετικό ρεκόρ από γιατρούς

Διαφορετικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του τέως ταμείου των επιστημόνων του ΕΤΑΑ, καθώς από τα προσωρινά στοιχεία της είσπραξης των εισφορών προκύπτει ότι ο τομέας των υγειονομικών (ΤΣΑΥ) είχε ρεκόρ εισπραξιμότητας που ανήλθε στο 84,44% των συνολικών εσόδων με βάση τα ειδοποιητήρια που απέστειλε ο ΕΦΚΑ, ενώ παράλληλα συνεπής με τις καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών ήταν η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων μελών ταμείων, καθώς το 87,17% των υγειονομικών κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές τους.

Από το έλλειμμα 201,2 εκατ. του ΕΦΚΑ το α' δίμηνο του 2017 από τα πρώην ταμεία των επαγγελματιών, τα 166 εκατ. αφορούν τους τέως ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

Σε ικανοποιητικά επίπεδα κυμάνθηκε η εισπραξιμότητα και του ταμείου των νομικών, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εισπραξιμότητας παρουσίασε το ταμείο των μηχανικών. Συγκεκριμένα από τα στοιχεία προκύπτει ότι το ταμείο των νομικών είχε ποσοστά εισπραξιμότητας που ανήλθαν στο 69,68%, ενώ το 66,25% των ασφαλισμένων μελών του ταμείου νομικών κατέβαλαν τις εισφορές τους. Σε ό,τι αφορά το ταμείο των μηχανικών (τ. ΤΣΜΕΔΕ), η εισπραξιμότητα περιορίστηκε στο 56,60%, ενώ από το σύνολο των 56.924 ασφαλισμένων του κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές μόνο οι 35.214, δηλαδή ποσοστό 61,86%. Στελέχη του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι η προθεσμία καταβολής των εισφορών Φεβρουαρίου 2017 των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών έληξε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τη Μεγάλη Πέμπτη 13.4.2017.

Στα προσωρινά στοιχεία των εισπράξεων των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων του υπουργείου Εργασίας δεν συνυπολογίζονται, για κανένα από τα προαναφερθέντα ταμεία, οι εισφορές του Δεκεμβρίου του 2016. Όλα τα στοιχεία αφορούν μόνο τις εισφορές Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2017, σύμφωνα με τα ειδοποιητήρια που απέστειλε ο ΕΦΚΑ.

2 σχόλια:

  1. Αν υπαρχουν τολμηροι που δεν πληρωσαν να μας πουν το σκεπτικό τους να μην πηγαινουμε και μεις σα κοροιδα και τα σκαμε διοτι οι εισφορες ειναι αδικες και υπερογκες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ειναι αδικες και υπερογκες! Το λες και ο ιδιος!

    ΑπάντησηΔιαγραφή