Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Όμιλος ΟΤΕ: Data Center και υποδομή Cloud για το ΕΔΕΤ

Από Μαρία Τσιλιμιγκάκη - IATROPEDIA

Λύση στο πρόβλημα εφεδρικής αποθήκευσης και μακροχρόνιας πρόσβασης για τις απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, τομογραφίες, κλπ) στα ελληνικά νοσοκομεία, δίνει το νέο Data Center που υλοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ, για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Οι απεικονιστικές εξετάσεις σε 31 διασυνδεδεμένα νοσοκομεία αποθηκεύονται πλέον μόνιμα και σε υποδομές cloud, εξασφαλίζοντας άμεση online πρόσβαση από το πιστοποιημένο ιατρικό προσωπικό. Επιπλέον, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων των νοσοκομείων, τόσο για εξοπλισμό, όσο και για αναλώσιμα υλικά., ενώ δίνεται λύση στο πρόβλημα της τοπικής αποθήκευσης. Το έργο συμβάλλει και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, αφού πλέον οι απεικονιστικές εξετάσεις θα είναι διαθέσιμες σε κάθε νοσοκομείο, μέσω cloud, χωρίς να χρειάζεται να τις αρχειοθετούν οι ίδιοι. Πέρα από τα άμεσα οφέλη για ασθενείς και νοσοκομεία, το έργο ενισχύει και την ερευνητική κοινότητα, καθώς γίνεται εφικτή η ελεγχόμενη και ανωνυμοποιημένη πρόσβαση σε μεγάλους όγκους απεικονιστικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ιατρικής έρευνας.

Ο πρόεδρος του ΕΔΕΤ και καθηγητής ΕΜΠ, Παναγιώτης Τσανάκας, δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας είναι να παράγουμε αξία και να συμβάλουμε στην παραγωγή καινοτομίας με την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υποδομών, την εισαγωγή πρωτοποριακών υπηρεσιών και εφαρμογών εθνικής εμβέλειας, και την ενθάρρυνση νέων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, της ερευνητικής κοινότητας, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το νέο έργο που υλοποίησε επιτυχώς και εγκαίρως ο Όμιλος ΟΤΕ, ενσωματώνει όλα τα παραπάνω στοιχεία, φέρνοντας πολλαπλά και μακροχρόνια οφέλη για όλους».

Ο ICT Director του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποιεί με επιτυχία μεγάλα και σύνθετα έργα στον τομέα του e-health, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία του. Μέσα από το νέο Data Center που ολοκληρώσαμε για το ΕΔΕΤ, προσφέρουμε αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση προς τους ασθενείς και συμβάλλουμε στη σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων. Με έργα όπως αυτό, αποδεικνύουμε έμπρακτα πως ο κόσμος μας μπορεί να γίνει καλύτερος με την τεχνολογία.»

Το νέο Data Center, που υλοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ και εγκαταστάθηκε σε κτίριο που παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, διασυνδέεται μέσω οπτικών ινών με 31 νοσοκομεία, σε 8 περιφέρειες της χώρας. Εκεί, μέσω εξειδικευμένου συστήματος αρχειοθέτησης απεικονιστικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (HARMONI) συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται αυτόματα οι ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις από τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία. Σε αυτές έχει πρόσβαση μόνο το εξουσιοδοτημένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μέσω τοπικών συστημάτων PACS (Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων - Picture Archiving and Communication System), εξασφαλίζοντας τη διαχρονική ασφάλεια του περιεχομένου.

Το έργο ολοκληρώθηκε με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και η υλοποίησή του από τον Όμιλο ΟΤΕ έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα αναβαθμίσιμο και επεκτάσιμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου