Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την υποχρεωτική τοποθέτηση POS

Virus

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1445/27-04-2017 η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240).

Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, ενώ οι παραβάτες θα κληθούν να πληρώσουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Η υποχρέωση τοποθέτησης μηχανημάτων POS αφορά, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας από το χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας:
Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξει­δικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Νοσοκομειακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή κα­ταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή κα­ταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

Δείτε το ΦΕΚ: document

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου