Σάββατο 22 Απριλίου 2017

ΕΟΠΥΥ: Παράταση εκτέλεσης χειρόγραφων γνωματεύσεων διαβητολογικού υλικού

 ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ    
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ &  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΦΥ 
Ταχ. ∆/νση:  Απ. Παύλου 12 – 151 23 Μαρούσι 
Τηλ.:           210-81.10.849/850 
Email:         d8.t2@eopyy.gov.gr 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής γνωµάτευσης για το διαβητολογικό υλικό, η έναρξη της υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών γνωµατεύσεων για διαβητολογικό υλικό, µετατίθεται την 1/5/2017.  Οι χειρόγραφες γνωµατεύσεις δύνανται να εκτελούνται µέχρι τις 10/5/2017. 
Από την 1/5/2017 και µετά, θα αποζηµιώνονται µόνο οι ιατρικές γνωµατεύσεις  που θα έχουν εκδοθεί µέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρµογής (Γνωµατεύσεις για Παροχές ΕΚΠΥ) του  Οργανισµού. 
                                                               
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου