Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Δείτε πόσο θα πληρώνονται για τις εφημερίες οι νοσοκομειακοί γιατροί με το νέο μνημόνιο!

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου 

Αλλαγές και στο ωρομίσθιο των γιατρών στις εφημερίες φέρνει το πολυνομοσχέδιο μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί το νέο μνημόνιο με τους δανειστές.


Σύμφωνα με το άρθρο 140 του πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης όπως αυτό δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, αλλάζουν και τα ωρομίσθια των νοσοκομειακών γιατρών στις εφημερίες.

Μπορεί με την πρώτη ματιά τα ωρομίσθια να μοιάζουν προσαυξημένα έστω ελάχιστα, ωστόσο αν προσθέσει κανείς τη νέα φορολόγηση των γιατρών τόσο με την ενσωμάτωση των επιδομάτων όσο και με την ίδια τη νέα φορολογική κλίμακα, τα εισοδήματα μάλλον θα είναι μικρότερα. Δείτε ΕΔΩ πως τα υπολόγισε η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς: «Τι χάνουν τελικά με το 4ο μνημόνιο οι νοσοκομειακοί γιατροί! Τα νέα κουρέματα»

Δείτε αναλυτικά παρακάτω πόσο θα φθάσει πλέον το ωρομίσθιο για εφημερίες μετά την 1η Ιουνίου:

Τα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (31,80).

Το ωρομίσθιο των εφημεριών ορίζεται, ανά βαθμό ή βαθμίδα, ως εξής:

-Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής Πανεπιστημίου, επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (7,42)

-Διευθυντής και Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου, επτά ευρώ και πέντε λεπτά (7,05 )

-Επιμελητής Α΄ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (6,73)

-Επιμελητής Β΄, Λέκτορας και ειδικευμένοι ιατροί που αμείβονται με ενιαίο μισθολόγιο, πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5,88 )

-Έμμισθος ειδικευόμενος, τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (4,48).

Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α΄ Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, καθώς και σε όσους ιατρούς υπηρετούν με το βαθμό του Διευθυντή και απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών, αντί αποζημίωσης εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό πεντακοσίων τριάντα (530) ευρώ.

Διευκρινίζεται πάντως ότι οι Διευθυντές έχουν δικαίωμα για υπηρεσιακούς λόγους, να απουσιάσουν 15 ημέρες το μήνα χωρίς να μειωθούν οι αποδοχές τους από τις εφημερίες.
Σε περίπτωση απουσίας τους για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αποζημίωση αυτή μειώνεται αναλόγως.

Οι άμισθοι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι ιατροί, οι αλλοδαποί υπότροφοι ειδικευόμενοι ιατροί, καθώς και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, αποζημιώνονται για τις εφημερίες που πραγματοποιούν με βάση το εκάστοτε ισχύον ωρομίσθιο εφημεριών των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών.

Μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι αμείβονται με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, για το χρόνο απόκτησης της ιατρικής ειδικότητάς τους λαμβάνουν εφημεριακή αποζημίωση σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος για τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς.

Οι νέες ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2017, ενώ όσες εφημερίες έχουν πραγματοποιηθεί ως την ημερομηνία αυτή υπολογίζονται με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου