Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Οι καθυστερήσεις του ΕΟΠΥΥ …κόβουν ιδιώτες από τους παιδικούς σταθμούς

Εξαιτίας του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έστειλε σχετική επιστολή στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Γράφει: Καραγιαννοπούλου Δέσποινα - ΙΑΤRONET.GR

Δέσμιοι από τα μπιλιέτα (claw back) του ΕΟΠΥΥ δηλώνουν φυσικοθεραπευτές που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη του προγράμματος ‘’εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’’ 2017-2018 που αφορά την εγγραφή των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος ‘’εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’’ 2017-2018, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς των Δήμων έως την 9η Ιουνίου 2017. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση του εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα χρήσης 2016. 

Εξαιτίας του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έστειλε σχετική επιστολή στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όπου πρόεδρος είναι ο κ. Γ. Πατούλης. 

Στην επιστολή λοιπόν, αναφέρεται ότι «θέλουμε να σας θέσουμε ένα σοβαρότατο ζήτημα που αφορά μητέρες παιδιών, φυσικοθεραπεύτριες στο επάγγελμα ή φυσικοθεραπευτές που θέλουν να αιτηθούν την ένταξη στο πρόγραμμα αλλά παράλληλα τυγχάνουν συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. 

Ο ΕΟΠΥΥ έχει θεσπίσει κλειστά όρια προϋπολογισμών και τις υπερβάσεις αυτών καλούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι να καταβάλουν υπό την μορφή επιστροφών (claw back). Ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει ειδικά σημειώματα επιστροφών προς τον Οργανισμό τα οποία εκδίδονται ανά εξάμηνο. Όμως, δεν έχει εκδώσει σημειώματα που αφορούν τις επιστροφές του β’ εξαμήνου του 2016 μέχρι και σήμερα και αυτά εκτιμάται ότι θα εκδοθούν κατά τις 15/6/2017- χωρίς όμως μεγάλη βεβαιότητα. 

Το αποτέλεσμα είναι οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές να μην μπορούν να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση και άρα να μην έχουν μέχρι την 9η Ιουνίου 2017 το εκκαθαριστικό της εφορίας για να υποβάλουν την αίτηση στην Εταιρεία. 

Η λύση της υποβολής αιτήσεων χωρίς εκκαθαριστικό και της υποβολής ενστάσεων το διάστημα 27-30 Ιουνίου 2017 θεωρείται ανεδαφική και μη υλοποιήσιμη. 

Εδώ καλείται να τιμωρηθεί ένας γονέας επειδή αδρανούν κάποιες άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ένωση Φυσικοθεραπευτών, ζητά επειδή το ζήτημα στην κοινωνική του διάσταση είναι σοβαρό και αφορά γονείς εργαζόμενους που πιθανόν να αποκλειστούν χωρίς λόγο, να δοθεί παράταση στις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να μην αποκλειστούν οι συγκεκριμένοι ενδιαφερόμενοι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές, που αδυνατούν να υποβάλουν αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς.’’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου