Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ για αποχή από αξιολόγηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677, ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr email: info@poseyppedy.gr

Αθήνα 28 -8-2017
Α.Π.433 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Προς όλους τους γιατρούς Π.Φ.Υ

Κοινοποίηση
Υπουργό Υγείας Α. Ξανθό
Αν.Υπουργο Υγείας Π. Πολάκη
Διοικητές &Υποδ/τές ΥΠΕ
ΑΔΕΔΥ
ΜΜΕ

Θέμα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ

Συνάδελφοι

Τις τελευταίες ημέρες έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα το θέμα της «αξιολόγησης» των υπαλλήλων μετά από πρωτοβουλία της 3ης και 4ης ΥΠΕ, να παραδώσουν, κατακαλόκαιρο, εν μέσω αδειών, τις εκθέσεις αξιολόγησης στους υπαλλήλους και μάλιστα με καταληκτική ημερομηνία 31.08.17, ημερομηνία η οποία ήδη είναι εκτός της ορισθείσης από την Εγκύκλιο προθεσμίας που ήταν η 08-08-2017 και παρότι ο νόμος όριζε ως καταληκτική ημερομηνία το α΄ τρίμηνο κάθε έτους, «υπενθυμίζοντας» την ύπαρξη του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα περί πειθαρχικού παραπτώματος για την περίπτωση της μη έγκαιρης παράδοσης της έκθεσης αξιολόγησης και βέβαια αδιαφορώντας για τις δικές τους ευθύνες (έχουν περάσει ήδη 5 μήνες από την προθεσμία που όρισε ο νόμος και προφανώς για τους ίδιους ευθύνες δεν υπάρχουν).

Συνάδελφοι, οι Σύλλογοι και κατά συνέπεια η Ομοσπονδία μας ως μέλη του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου, της ΑΔΕΔΥ, αποφάσισαν τη συμμετοχή της στην αποχή που αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ από την συγκεκριμένη αξιολόγηση. Ακολουθώντας τις οδηγίες λοιπόν καταθέτουμε τις εκθέσεις αξιολόγησης στους κατά τόπους συλλόγους και όπου δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί σύλλογος αυτές αποστέλλονται στην Ομοσπονδία ως νόμιμο μέλος της ΑΔΕΔΥ. (στο τέλος της ανακοίνωσης υπάρχουν οι οδηγίες)

Ακόμη και η νέα - 3η κατά σειρά - εγκύκλιος από το αρμόδιο υπουργείο (βλ. σχετική εγκύκλιο με ΑΔΑ:7ΖΖΞ465ΧΘΨ-ΥΘΟ), όριζε καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας την 8η Αυγούστου 2017 !!! 

Όπως ήδη έχει ανακοινώσει (μεταξύ άλλων) η ΑΔΕΔΥ, με την άποψη της οποίας συντασσόμαστε : «…Αυτό από μόνο του στοιχειοθετεί, πέραν των άλλων, την πλήρη παραδοχή της αποτυχίας της Κυβέρνησης να πείσει πως η αξιολόγηση που επιχειρεί είναι «ανώδυνη» και «επωφελής» για τους εργαζόμενους και τις Υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, στην ίδια εγκύκλιο, επιβεβαιώνει πως η αξιολόγηση είναι πλήρως συνδεδεμένη με τις συνολικές αναδιαρθρώσεις στο Δημόσιο, τα νέα οργανογράμματα, τα περιγράμματα θέσεων, στην κατεύθυνση της συρρίκνωσης του Δημοσίου και τη δημιουργία του μικρού επιτελικού κράτους. Μπροστά στη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία-αποχή, που στις περισσότερες των περιπτώσεων κινείται σε ποσοστά από 90 έως 100%, και τη μεγάλη επιτυχία που προδιαγράφεται σε όλο το Δημόσιο, η Κυβέρνηση, σε μια απέλπιδα προσπάθεια, αναγκάζεται να θέσει νέα καταληκτική ημερομηνία από τη μία, για το πέρας της αξιολόγησης, αλλά και να εκβιάσει από την άλλη…» (τμήμα από τη σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ).

Οι εργαζόμενοι δεν είναι αντίθετοι με την αξιολόγηση. Εξάλλου στο δικό μας χώρο, αν και προβληματική, η διαδικασία υπήρχε και υπάρχει, υπενθυμίζουμε δε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η «αξιολόγηση» που προβλέπει ο ν. 4369/2016, διότι στο άρθρο 14 παρ. 4 του νόμου αυτού αναφέρεται ρητά ότι : «4. Ειδικά συστήματα αξιολόγησης διατηρούνται σε ισχύ» και επομένως στη δική μας περίπτωση υφίσταται ειδικό σύστημα αξιολόγησης και δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί το σύστημα που εισάγει ο ν. 4369/2016. 

Κατά συνέπεια, για να γίνει αποδεκτή από μας, ο στόχος της αξιολόγησης, θα έπρεπε να είναι η επιστημονική εξέλιξη, η επαγγελματική στήριξη των ιατρών/οδοντιάτρων, αλλά και η βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Αντίθετα, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται η εφαρμογή της με τον πρόσφατο νόμο, στο χώρο της ΠΦΥ, θεωρούμε ότι στοχεύει στην καθιέρωση ενός συστήματος ανταγωνισμού ανάμεσα στους εργαζόμενους, δημιουργώντας μια πηγή «πρόθυμων και διαθέσιμων», με ένα μηχανισμό κινητικότητας, μειώσεων μισθών, εκβιασμού και πειθαναγκασμού των εργαζομένων.

Αυτό δεν είναι αξιολόγηση, αλλά προσπάθεια χειραγώγησης των υπαλλήλων μέσω αυτού του τρόπου αξιολόγησης και ίσως να είναι η χειρότερη συνέπεια που έρχεται, δηλαδή η δημιουργία μιας κατηγορίας υπαλλήλων οι οποίοι θα είναι άβουλα και υποτελή όντα που θα αναγκάζονται να σιωπούν και να γλύφουν για να αποκομίσουν τον πολυπόθητο αριθμό μορίων που θα τους οδηγήσει στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. 

Αυτός είναι ο λόγος που μας αναγκάζει να πούμε ΝΑΙ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 

Και για να μην ξεχνάμε τα επιμέρους που αφορούν τους εργαζόμενους στην ΠΦΥ:

Οι ιατροί / οδοντίατροι αξιολογούνται κατ’ αρχήν με βάση την κατάταξή τους. Οι μεν Π.Α.Α. με βάσει το νόμο 2519/1997, ως γιατροί του Ε.Σ.Υ., για : επιστημονικό, ερευνητικό και κλινικό έργο, συμμετοχή στα εξωτερικά ιατρεία, εφημερίες και στις γενικές δραστηριότητες του τμήματος. Όλα αυτά είναι ανύπαρκτα στις Μονάδες Υγείας. 

Η «αξιολόγηση» των ιατρών / οδοντιάτρων ΠΕ επιχειρείται από την 3η και 4η ΥΠΕ με βάση το νόμο 4369/16, παραβλέποντας την ύπαρξη ειδικού συστήματος αξιολόγησης και μάλιστα χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης άλλων κατηγοριών υπαλλήλων, χωρίς καν να γίνεται μνεία των ειδικών συνθηκών και κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν σχέση με το λειτούργημά τους, με όλα τα στοιχεία τους τα καταγεγραμμένα από την υπηρεσία με τη χρήση διορθωτικού !!!, και με το συνοδευτικό έγγραφο να αναφέρει : «ΘΕΜΑ Αξιολόγηση υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για το 2016, πλην ιατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016». Δηλαδή η 3η και 4η ΥΠΕ θα αξιολογήσουν τους εξαιρούμενους - κατά τις δικές τους παραδοχές – ιατρούς και ως να μην πρόκειται για ιατρούς / οδοντιάτρους ……… Τα δε κριτήρια αξιολόγησής τους καμία σχέση δεν έχουν με τα ιατρικά καθήκοντα. Διαχωρισμός των εργαζομένων που αν και προσφέρουν το ίδιο έργο, παρέχουν υπηρεσίες στους ίδιους χώρους, στον ίδιο εργοδότη και υπόκεινται στους ίδιους νόμους. Δεν υπήρξε ούτε καν η ευαισθησία να θεσπιστούν αξιολογικά και αντικειμενικά κριτήρια για τόσες χιλιάδες υπαλλήλους που επί χρόνια στήριξαν και στηρίζουν την ΠΦΥ. Όσοι δε από τους εργαζόμενους απασχολούνται σε αλλότρια καθήκοντα, λόγω αναγκών της υπηρεσίας, θα αξιολογηθούν για άλλα !!! Οι δε αξιολογητές τους ούτε είχαν, ούτε έχουν, ούτε θα έχουν καμία γνώση για το έργο τους. Ακόμη χειρότερα δε, κάποιοι αξιολογητές ούτε κατά πρόσωπο δεν γνωρίζουν αυτούς που θα αξιολογήσουν !!!. 

Η απόλυτη ισοπέδωση των βασικών αρχών του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία) και του Συντάγματος 

Αυτή δεν είναι αξιολόγηση.

Είναι προσπάθεια κατάργησης κάθε αντικειμενικού κριτηρίου.

Είναι προσπάθεια κατάργησης της αξιοκρατίας και θέσπιση καθεστώτος αναξιοκρατίας.

Είναι παραβίαση των νόμων και του Συντάγματος, για την οποία οι «ιθύνοντες» έχουν πειθαρχικές – και όχι μόνον – ευθύνες. 

Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα σε ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, τις οποίες προσυπογράφουμε : 

«Κανένας εργαζόμενος ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ούτε τον προϊστάμενό του, ούτε τον υφιστάμενό του.

Δεν ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ τα έντυπα μετά τη συμβουλευτική συνέντευξη με τον προϊστάμενο, ούτε μετά την ολομέλεια τμήματος/διεύθυνσης.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ».

Η Ομοσπονδία επεξεργάζεται θέσεις και προτάσεις για μία διαδικασία αξιολόγησης στην Π.Φ.Υ. με ενιαίους, αντικειμενικούς και ομοιόμορφους κανόνες, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, θα διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη μέγιστη δυνατή απόδοση κατά την εργασία, και θα αποτρέπει την εκμετάλλευση «πρόθυμων και διαθέσιμων» για την εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π.ΨΥΧΑΡΗΣ Σ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

ΥΓ. Όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, καθορίζουν τον τρόπο παραλαβής και αφού συγκεντρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης από τους γιατρούς-οδοντιάτρους, όπως αυτές τους παραδόθηκαν, μαζί με συνοδευτικό κατάλογο ονομάτων, τις αποστέλλουν στην Ομοσπονδία (δ/νση στην αρχή της σελίδας).

Όπου ακόμα δεν υπάρχει Σύλλογος ή βρίσκεται σε διαδικασία ίδρυσης οι συνάδελφοι αποστέλλουν το έντυπο στην Ομοσπονδία(δ/νση στην αρχή της σελίδας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου