Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΣΗ - Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου: «Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων»

Ηράκλειο, 25/08/2017
Αρ.πρωτ.: 1325

ΠΡΟΣ: Μιχ. Βλασταράκο, Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου: «Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ιατρικών Συλλόγων απαιτείται νέα, σύγχρονη νομοθεσία που θα αντικαθιστά τα Β.Δ. του 1957 και Α.Ν.του 1939 που μέχρι και σήμερα καθορίζουν την λειτουργία τους. Είναι κοινή παραδοχή ότι αυτός, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας κι επομένως και της λειτουργίας των Ιατρικών Συλλόγων, πρέπει να έχει σαν μοναδικό στόχο την διοικητική αποκέντρωση, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα, την απλοποίηση των διοικητικών δραστηριοτήτων και την ταχύτητα δράσης με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των ιατρών. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να καταθέσω τις παρατηρήσεις μου σε σχέση με το νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων» που πρόσφατα τέθηκε σε διαβούλευση.

ΑΡΘΡΟ 4: Πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing). Στην παράγραφο 1 ορίζει ότι ο Π.Ι.Σ χορηγεί μετά από αίτηση του ιατρού πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing). 

Το συγκεκριμένο εδάφιο έχει ήδη ψηφιστεί στην Βουλή των Ελλήνων στο άρθρο 51, παρ.3 Ν 4461/2017 (ΦΕΚ Α' 38/28-03-2017) και αποτελεί ήδη νόμο του Κράτους. Επειδή μέλη του Π.Ι.Σ. είναι οι Ιατρικοί Σύλλογοι, και όχι οι ιατροί ως μεμονωμένα άτομα. Επειδή το ζητούμενο για όλους είναι η διοικητική αποκέντρωση, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η ουσιαστική ηλεκτρονική διασύνδεση με μοναδικό στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του ιατρού επιβάλλεται:

- Η έκδοση του πιστοποιητικού ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος όπως και των άλλων βεβαιώσεων να παραμείνει στους Ιατρικούς Συλλόγους με μοναδικό στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του ιατρού. 

- Να δοθεί άμεσα ηλεκτρονική υπογραφή σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας με στόχο την απευθείας ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού στους ενδιαφερόμενους (ιατρό και φορέα) με ταυτόχρονη κοινοποίηση της έκδοσής του στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 9: Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. 

Να προστεθεί: 
Οι εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. δεν μπορεί να κατέχουν κυβερνητικές θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εξαιρούνται οι θέσεις σε επιστημονικές εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 12: Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση σε σώμα 
Να διαμορφωθεί ως εξής: Τα μέλη Του Δ.Σ. δεν μπορεί να κατέχουν κυβερνητικές θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα όταν υπάρχει σύγκρουση εννόμων συμφερόντων με εκείνα των γιατρών. Εξαιρούνται οι θέσεις σε επιστημονικές εταιρείες. Μέγιστος χρόνος θητείας στο Δ.Σ. του Π.Ι.Σ οι τρεις (3) θητείες (12 έτη).

ΑΡΘΡΟ 14: Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. 

Να διαμορφωθεί ως εξής : 
Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ή συνδικαλιστικού οργάνου ή να κατέχει κυβερνητικές θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εξαιρούνται οι θέσεις σε επιστημονικές εταιρείες. Μέγιστος χρόνος θητείας στο αξίωμα του προέδρου δύο θητείες (8 έτη).

ΑΡΘΡΟ 17: Ολομέλεια των Προέδρων και Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ Να διαμορφωθεί ως εξής: 

Η ολομέλεια των προέδρων (σύνοδος προέδρων) αποτελεί όργανο του Π.Ι.Σ. που συγκαλείται με απόφαση του προέδρου. Να θεσμοθετηθούν δια του παρόντος άρθρου τακτική σύγκλιση αυτής ανά τρίμηνο (τέσσερεις κατ έτος) και να μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως δια αποφάσεως του προέδρου του ΠΙΣ, αλλά και κατόπιν αιτήσεως είκοσι τουλάχιστον προέδρων Ι.Σ., μελών της ολομέλειας.

ΑΡΘΡΟ 27: Αλληλογραφία 

Να διαμορφωθεί ως εξής: 
Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, της αυτοτέλειας, αλλά και της ταχύτητας επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινότητα, οι Ιατρικοί Σύλλογοι επικοινωνούν δια αλληλογραφίας, προς πάσα κατεύθυνση (τοπικές και κεντρικές αρχές) ενημερώνοντας άμεσα και ταυτόχρονα τον Π.Ι.Σ (κοινοποίηση του εγγράφου)

ΑΡΘΡΟ 37: Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση σε σώμα 

Να προστεθεί όπως και για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. ότι: 
Τα μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου δεν μπορεί να κατέχουν κυβερνητικές θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εξαιρούνται οι θέσεις σε επιστημονικές εταιρείες. Μέγιστος χρόνος θητείας στο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου οι τρεις θητείες (12 έτη).

ΑΡΘΡΟ 40: Πρόεδρος 

Να προστεθεί όπως και για τον πρόεδρο του Π.Ι.Σ. ότι: 
Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ή συνδικαλιστικού οργάνου ή να κατέχει κυβερνητικές θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εξαιρούνται οι θέσεις σε επιστημονικές εταιρείες. Μέγιστος χρόνος θητείας στο αξίωμα του προέδρου δύο θητείες (8 έτη).

Άρθρο 53 – Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων 

Να προστεθεί: 
Μέγιστος χρόνος θητείας στο αξίωμα του προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου οι δύο θητείες (8 έτη) ενώ για τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μέγιστος χρόνος θητείας οι τρεις θητείες (12 έτη).

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΑΡΗΣ Χ. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου