Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων: Ραγδαία αύξηση προσέλευσης ασθενών το 2018

Η αύξηση, κατά 12,93% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, είναι η µεγαλύτερη ποσοστιαία ετήσια αύξηση του συνολικού αριθµού των εξυπηρετηθέντων ασθενών από τα Τµήµατα του Νοσοκοµείου, από το 2001 µέχρι το 2018.

Γράφει: Ζάχαρης Φίλιππος - IATRONET

Πολλά περιφερειακά νοσοκομεία καταγράφουν σημαντικούς αριθμούς περίθαλψης χιλιάδων ασθενών με μεγάλη επιτυχία και σταθερή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Ένα από τα νοσοκομεία αυτά είναι και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, που καταγράφει στο ενεργητικό του πολλές επεμβάσεις και νοσηλείες. Πρόσφατα δόθηκαν τα στοιχεία για το 2018 (Annual Report 2019), τους νοσηλευόμενους ασθενείς συνολικά, τον αριθμό των επεμβάσεων αλλά και τις επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία. Τα εν λόγω στοιχεία είναι χρήσιμα στην κατεύθυνση του συνολικού απολογισμού και αποδοτικότητας του εν λόγω νοσοκομείου. Να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο των Ιωαννίνων καλύπτει μεγάλη γκάμα ασθενών και όχι μόνο από τις γύρω περιοχές.

Μεγάλη αύξηση ασθενών το 2018 – η μεγαλύτερη από το 2001

Το πιο σημαντικό από τα στατιστικά στοιχεία των δεικτών παραγωγικότητας του Νοσοκοµείου κατά το έτος 2018 είναι η πολύ µεγάλη αύξηση του αριθµού των ασθενών που εξυπηρετήθηκαν από τα διάφορα Τµήµατα του Νοσοκοµείου (Εξωτερικά Ιατρεία ή κλινικές) κατά τη διάρκεια του 2018. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ότι η αύξηση αυτή κατά 12,93% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, είναι η µεγαλύτερη ποσοστιαία ετήσια αύξηση του συνολικού αριθµού των εξυπηρετηθέντων ασθενών από τα Τµήµατα του Νοσοκοµείου, από το 2001 µέχρι το 2018.

Σε γενικές γραµµές και το 2018, διατηρήθηκε η αυξητική τάση των περισσότερων δεικτών παραγωγικότητας του Νοσοκοµείου και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται µε την υποδοχή και εξυπηρέτηση ασθενών (εξωτερικοί και νοσηλευθέντες ασθενείς, διαγνωστικές εξετάσεις κλπ).

Η αυξητική αυτή τάση έχει σαν αποτέλεσµα και την αντίστοιχη αύξηση των δαπανών του, το σύνολο των οποίων για το έτος 2018 έφτασε στο ποσό των 52.541.412,00 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,77% σε σχέση µε το 2017.
400.000 ασθενείς ετησίως

Από τους γενικούς δείκτες, και το 2018 διατηρήθηκε η αυξητική τάση του συνολικού αριθµού εξυπηρετούµενων ασθενών, από όλα γενικά τα Τµήµατα του Νοσοκοµείου (Εξωτερικά Ιατρεία, ΤΕΠ, κλινικές, Απογευµατινά Ιατρεία και Ειδικές Μονάδες) αγγίζοντας σχεδόν τους 400.000 ασθενείς ετησίως (399.692) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,93% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος 2017, όταν η αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση του 2017 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος 2016 ήταν 2,98% και του 2016 σε σχέση µε το 2015 ήταν 7,03%

Νοσηλευόμενοι

Όσον αφορά το συνολικό ποσοστό κάλυψης κλινών του Νοσοκοµείου, το οποίο, για 3 τουλάχιστον έτη, παρέµενε σταθερό, γύρω στο 65% (2015 : 65,27%, 2016 : 65,34% & 2017 : 65,19%) κατά το 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 5,17%, διαμορφώνοντας τη συνολική κάλυψη του Νοσοκοµείου στο 68,56%

Ειδικά για τους νοσηλευθέντες ασθενείς, που το 2017 είχαν ξεπεράσει τους 58.000, εµφανίζοντας για δεύτερη χρονιά ετήσια αύξηση κατά 1,08% σε σχέση µε το 2016, µετά από έξι έτη συνεχούς µείωσης, από το 2010 µέχρι και το 2015, κατά το έτος 2018 παρουσιάστηκε σηµαντική αύξηση των νοσηλευθέντων ασθενών, κατά 3,95% σε σχέση µε το 2017, αγγίζοντας στους 60.556 ασθενείς.

Αύξηση στα εξωτερικά ιατρεία

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία κατά το 2018, παρουσιάστηκε µια σηµαντική αύξηση του αριθµού των ασθενών που προσήρθαν σε αυτά, η οποία άγγιξε το 15,14% σε σχέση µε το 2017, µε συνολικό αριθµό πραγµατοποιηθέντων ραντεβού 263.750, όταν ο αντίστοιχος αριθµός κατά το 2017 ήταν 229.071, το 2016 ήταν 220.609, το 2015 ήταν 200.629 και το 2014 ήταν 176.242 ραντεβού. Έτσι η αύξηση των πραγµατοποιηθέντων ραντεβού κατά το 2018 σε σχέση µε το 2014 φτάνει στην πενταετία 2014- 2018 σε ποσοστό 49,65%

Από τις υπόλοιπες 18 µετακαλούµενες ειδικότητες στα 7 Ιατρεία του ΤΕΠ, κατά το έτος 2018, το µεγαλύτερο ποσοστό αφορά Έκτακτα Περιστατικά Οφθαλµολογίας (21,60%) και ακολουθούν τα Έκτακτα Περιστατικά Νευρολογίας (16,62%), Μαιευτικής (14,01%) και Πνευµονολογίας (10,25%)

12.000 επεμβάσεις

Και το 2018 παρέµεινε σε πολύ υψηλά ποσοστά η κάλυψη του Ψυχιατρικού Τοµέα µε 94,09% και στη συνέχεια ακολουθεί ο Παθολογικός Τοµέας µε ποσοστό κάλυψης 73,91% και στο τέλος ο Χειρουργικός Τοµέας µε ποσοστό κάλυψης 60,02%

Όσον αφορά τις χειρουργικές επεµβάσεις και κατά το 2018 ο συνολικός αριθµός χειρουργικών επεµβάσεων παρέµεινε σταθερός, γύρω στις 12.000 επεµβάσεις ετησίως (τακτικές, έκτακτες και τοκετοί)

Από το σύνολο των χειρουργικών επεµβάσεων, στην 1η θέση κατατάσσονται οι επεµβάσεις Οφθαλµολογίας, µε ποσοστό 19,19% επί του συνόλου των επεµβάσεων και ακολουθούν οι επεµβάσεις Ουρολογίας 18,10%, Χειρουργικής 14,64% και Ορθοπεδικής 11,75%

Τοκετοί

Όσον αφορά, τέλος, τους τοκετούς που πραγµατοποιούνται στη Μαιευτική – Γυναικολογική κλινική του Νοσοκοµείου, ο αριθµός τους παραµένει σταθερός, στους 1.200 ετησίως περίπου.

Έτσι το 2018 ο συνολικός αριθµός ήταν 1.271 τοκετοί, έναντι 1.228 τοκετών το 2017, 1.231 τοκετών το 2016, 1.147 τοκετών το 2015 και 1.202 τοκετών το 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου