Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Προϋποθέσεις για την αποζημίωση ογκολογικών φαρμάκωνHEALTH VIEW

Αποκλειστικά και μόνο μετά από εξετάσεις βιοδεικτών θα συνταγογραφούνται και θα αποζημιώνονται ογκολογικά φάρμακα. Σε εγκύκλιο του ο ΕΟΠΥΥ υπογραμμίζει ότι «για τη συνταγογράφηση συγκεκριμένων ογκολογικών φαρμάκων καθορίζεται ως υποχρεωτική και προαπαιτούμενη η ύπαρξη εξετάσεων βιοδεικτών οι οποίοι να δικαιολογούν τη χρήση των φαρμάκων αυτών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα».

Μάλιστα, προσαρμόστηκε σχετικά και το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε «να είναι υποχρεωτική η δήλωση από τον ιατρό της ύπαρξης θετικού αποτελέσματος προγνωστικού βιοδείκτη προκειμένου να συνταγογραφηθούν». 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τους βιοδείκτες ο Οργανισμός αποζημιώνει τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με το ποσό που προβλέπεται κάθε φορά από το κρατικό τιμολόγιο, ή το ποσό που προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά σύμβαση, ή την ασφαλιστική αποζημίωση, ή το ποσό που προκύπτει από τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού, με ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων (άμεσα και έμμεσα) 15%.

Σε κάθε περίπτωση -διευκρινίζει ο ΕΟΠΥΥ- η τιμή αποζημίωσης δε μπορεί να ξεπερνά το αντίστοιχο ποσό που προβλέπεται κάθε φορά από το κρατικό τιμολόγιο, ο Οργανισμός δε, μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, στοχεύει στην επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής εξοικονόμησης δαπάνης, επιτυγχάνοντας τις χαμηλότερες δυνατές τιμές.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση πραγματοποίησης των εξετάσεων εντός των μονάδων του Οργανισμού, των σχηματισμών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών και στρατιωτικών νοσοκομείων, δεν προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου, ούτε απαιτείται θεώρηση του ελεγκτή ιατρού επί χειρόγραφων παραπεμπτικών. Επίσης εντός των σχηματισμών του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών και στρατιωτικών νοσοκομείων δύναται να εκτελούνται και χειρόγραφα παραπεμπτικά του ίδιου ή άλλων νοσοκομείων.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι «δεν αποζημιώνονται εξετάσεις που διενεργούνται σε μη συμβεβλημένα με τον Οργανισμό εργαστήρια».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου