Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Η πρώτη θετική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων στην υπόθεση των ιατρών του ΕΟΠΥΥ ( ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ )

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Μενάνδρου 34, Αθήνα ΤΚ 104 31
Τηλ.:210-5239243* 6976-603109 Fax 2105237280

Αθήνα 25/6/2014
Αρ. Πρωτ. : 50

Συνάδελφοι ,

Ήδη εκδόθηκε η πρώτη θετική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων στην υπόθεση των ιατρών του ΕΟΠΥΥ, η οποία μπήκε στην ουσία της διαφοράς. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμ. 6799/2014 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση συναδέλφων μας για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και διέταξε τις ΔΥΠΕ να τους απασχολούν, χωρίς να κλείσουν το ιατρείο τους.

Η απόφαση είναι πολύ θετική, γιατί όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης υιοθετεί πλήρως τις απόψεις μας: Δέχεται ότι δεν δόθηκε μεταβατική περίοδος προσαρμογής στα νέα δεδομένα και επιπλέον ότι δεν ήταν σύμφωνο με το Σύνταγμα να απαιτηθεί από τους ιατρούς να επιλέξουν μεταξύ του ΠΕΔΥ και του ιατρείου τους προτού να γνωρίζουν τους όρους εργασίας που θα έχουν και σε κάθε περίπτωση μέχρι να τοποθετηθούν σε θέση ΕΣΥ. Η απόφαση αφορά 30 συναδέλφους.

Οι αγώνες του ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Αττικής σε συνεργασία με την ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ συνεχίζονται για επίλυση των προβλημάτων όλων των μελών του. Συνεχίζονται και για τους συναδέλφους που εκδιώχτηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και για τους συναδέλφους που προσέφυγαν δικαστικά.

Συνάδελφοι, η ενωτική προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί μέχρι το τέρμα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου