Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Διόρθωση ποσού παραβόλου που καταβάλλουν οι υποψήφιοι οδηγοί για τη συμμετοχή τους στις σχετικές εξετάσεις


«Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

Σας κοινοποιούμε την απάντηση του Υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύου στην από 17-12-2012 επιστολή μας, με την οποία είχαμε θέσει το πρόβλημα που έχει γεννηθεί δυνάμει του με αρ. πρωτ. 14537/2616/22-3-12 εγγράφου του Υπουργείουαναφορικά με τις αποζημιώσεις των ιατρών που προβαίνουν στην πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών. Όπως είχαμε επισημάνει το πρόβλημα που τίθεται στην πράξη είναι ότι ενώ η αμοιβή των ιατρών έχει μειωθεί στα 10 € κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία της σχετικής διάταξης, οι υποψήφιοι οδηγοί εξακολουθούν να πληρώνουν δυνάμει του σχετικού παραβόλου το ποσό των 90 €, ήτοι για αμοιβή των αντίστοιχων ιατρών (οφθαλμίατρου και παθολόγου) το ποσό των 20€ για τον καθένα.

Το Υπουργείο, όπως αποδεικνύεται, κώφευσε και δεν απάντησε στο αίτημα μας αντιθέτως κατά προφανή περιπαιγμόμας, μας ενημέρωσε ότι ζητήθηκε η κατάργηση της ανάλυσης του ποσού του παραβόλου και μας διαβεβαίωσε για την κατάργηση της επίμαχης εγγραφής για να μην εμφαίνεται καμία αναγραφή, λες και τούτο ήταν το πρόβλημα. Ως εκ τούτου παραμένει ανεξιχνίαστο που καταλήγουν τα 20 ΕΥΡΩ, τα οποία δεν καταβάλλονται στους ιατρούς.

Τέλος πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι για αυτό το καίριο ζήτημα έχουμε καταθέσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της οποίας η εκδίκαση επίκειται.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ     ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου