Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ 28/02/13

ΕΟΠΥΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως είναι γνωστό ο ΕΟΠΥΥ ιδρύθηκε από 1-1-2012 ως ενιαίος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας και διαδέχθηκε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν σε αυτόν ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΝ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΜ-ΜΜΕ) . Τα εν λόγω Ταμεία μέχρι την ένταξή τους παραλάμβαναν και συγκέντρωναν τα παραστατικά των συμβεβλημένων παρόχων υγείας για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή των απαιτήσεων.

Έχουν δε ακόμη και σήμερα την ευθύνη αυτή πολύ περισσότερο διότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί και τις οδηγίες της κυβέρνησης για την ταχεία και ασφαλή επεξεργασία των, προκειμένου να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των από τον ΕΟΠΥΥ το ταχύτερο δυνατό.

Ήδη, η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων και τις Διοικήσεις των ανωτέρω Ταμείων δρομολογεί τις ανάλογες δράσεις. Ταυτόχρονα, προτεραιότητα για τον ΕΟΠΥΥ αποτελεί η παροχή ισότιμων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους τους ασφαλισμένους του, προστατεύοντας παράλληλα χωρίς να παραμελεί το χρέος για τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.

Η προσπάθεια αυτή είναι άδικο να ακυρώνεται και να απαξιώνεται από κατευθυνόμενα δημοσιεύματα με αφορμή μεμονωμένα περιστατικά και παραλήψεις άλλων υπηρεσιών εκτός ΕΟΠΥΥ.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές όλων των παρόχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ βρίσκονται στις υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων όπου και έχουν κατατεθεί από τους παρόχους, σύμφωνα με την διαδικασία και την τακτική που ακολουθείτο μέχρι την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΕΟΠΥΥ παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με αίσθημα καθήκοντος και συνείδηση αποστολής θα φέρει σε πέρας το θεσμικό του χρέος να υπηρετήσει την Υγεία του Ελληνικού λαού.

Ο ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και τις οδηγίες της κυβέρνησης θα προχωρήσει σε άμεση εξόφληση των εκκαθαρισθέντων από τα ταμεία οφειλών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου