Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

«Στερούμεθα»: Ευθύνες στον ΕΟΠΥΥ για τα φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης

Newsbomb

Ευθύνες στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ καταλογίζει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) για την επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αναφορικά με τη χορήγηση φαρμάκων αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης.

Οι συνεχείς περικοπές στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, σε συνδυασμό με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ, οδήγησαν -με γεωμετρική πρόοδο τον τελευταίο χρόνο- τις διοικήσεις των νοσοκομείων να παραπέμπουν όλο και περισσότερους ασθενείς στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να προμηθευτούν φάρμακα αποκλειστικής νοσοκομειακής χορήγησης και χρήσης, καταγγέλλουν οι φαρμακοποιοί του ΕΣΥ.

Την ίδια ώρα, οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί υποχρεώνονταν σε αναγραφή του «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ» στις συνταγές, για φάρμακα εξαιρετικά ευπαθή, που πρέπει να χορηγούνται εντός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος, χωρίς ταλαιπωρία των ασθενών, και με ένα σύστημα άμεσης, ποιοτικής και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής παροχής για όλους.

«Δυστυχώς, ο ΕΟΠΥΥ, ως ασφαλιστικός οργανισμός, αντί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, εξοφλώντας έγκαιρα τα νοσοκομεία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, συμμετέχει στην κατάφορη παραβίαση διεθνών προτύπων που αφορούν στη χορήγηση φαρμάκων αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης.

Έτσι, στην παρούσα φάση, προτείνει, αποδέχεται και ανακοινώνει τη διακίνηση αυτών των φαρμάκων, μέσω 'υπαλλήλων' των νοσοκομείων, χωρίς την απαραίτητη φυσική εμπλοκή του μοναδικού -βάσει του νομού- υπευθύνου για τη διαχείριση των νοσοκομειακών φαρμάκων, δηλαδή του Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού.

Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, από την εκτός διεθνών προτύπων, διακίνηση επικίνδυνων και ιδιαιτέρως ευπαθών φαρμάκων (π.χ κυτταροστατικά, βιολογικοί παράγοντες κλπ.), θα επιβαρύνει μακροπρόθεσμα τη φαρμακευτική δαπάνη, καθώς σκευάσματα, που υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη περισσότερων του ενός ασθενών, μέσω των μονάδων κεντρικής διάλυσης, με την παραπάνω πρακτική του ΕΟΠΥΥ, σπαταλούνται ασκόπως» σημειώνει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Η ΠΕΦΝΙ ζητεί από το υπουργείο Υγείας να διασφαλίσει την τήρηση και εφαρμογή της νομοθετικά κατοχυρωμένης διαδικασίας του ΕΣΥ, για την κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών όλων των νοσηλευόμενων ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, με την εξασφάλιση πόρων και την έγκαιρη παροχή των απαραίτητων κονδυλίων στα νοσοκομεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου