Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Σχέδιο δράσης για το φάρμακο από τον καθηγητή κ. Πάνο ΚαναβόΙΑΤRONET. Στο τέλος Σεπτεμβρίου θα παραδώσει τις προτάσεις του στο υπουργείο Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέο σύστημα τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων, διαμορφώνουν ο καθηγητής του London School of Economics (LSE) κ. Πάνος Καναβός (φωτό) και η ομάδα δράσης για την Ελλάδα (task force).

Πρότυπο του συστήματος αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σχέδιο Δράσης βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγεία,ς οι βασικές δράσεις που θα υλοποιηθούν άμεσα με σκοπό να τεθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου συστήματος είναι οι εξής:
Ανάπτυξη Εθνικής Φαρμακευτικής Πολιτικής η οποία θα αποτελεί την «Βίβλο» για όλους του εμπλεκόμενους στον τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής.
Συγκρότηση Επιτροπής Τιμολόγησης στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων η οποία θα έχει σαφή αποστολή, ξεκάθαρες διαδικασίες, κανόνες λογοδοσίας, καθώς και επαρκή επιστημονική και διοικητική ικανότητα.
Συγκρότηση Επιτροπής Αποζημίωσης στον ΕΟΠΥΥ, η οποία θα έχει σαφή αποστολή, δομημένη διακυβέρνηση, ξεκάθαρες διαδικασίες και κανόνες λογοδοσίας καθώς και επαρκή επιστημονική και διοικητική ικανότητα.

Όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου που σχετίζονται με τη συγκρότηση των ανωτέρω Επιτροπών, θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Σύστημα

Ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος στο οποίο η πλευρά της προσφοράς (τιμές, τιμολόγηση, αποζημίωση) αλληλοεπιδρά με την πλευρά της ζήτησης (συνταγογράφηση, διάθεση, επιμερισμός κόστους).

Το σχέδιο περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό συγκεκριμένων δράσεων στον τομέα της πολιτικής φαρμάκου, όπως τα κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, εκπτώσεις, rebates, συμφωνίες τιμής - όγκου και clawback και διαγωνιστικές διαδικασίες.

Θα είναι διαθέσιμο για περαιτέρω διαβούλευση, όταν θα οριστικοποιηθεί από τους εμπειρογνώμονες και εγκριθεί από το υπουργείο Υγείας. 

Βιογραφικό

Ο κ. Καναβός είναι καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Υγείας, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του LSE και διευθυντής Προγράμματος του Ομίλου Ιατρικού Έρευνας Τεχνολογίας (MTRG) του LSE.

Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας.

Είναι Οικονομολόγος και διδάσκει Οικονομικά της Υγείας , Φαρμακευτικές Οικονομικών και Πολιτικής, Υγείας Χρηματοδότηση Φροντίδα και Υγεία - Μέτρηση Απόδοσης.

Έχει διατελέσει σύμβουλος σε μια σειρά από διεθνείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Αμερικανική Ένωση για τους συνταξιούχους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου