Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Ερωτήματα της Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής προς Υπουργείο Οικονομικών


Αγαπητά μας μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ένωσή μας παρακολουθεί και καταγράφει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανησυχία όλα τα προβλήματα που έρχονται σε γνώση μας, που εσείς μας μεταφέρετε, και που αφορούν την καθημερινότητα του λειτουργήματός μας. Η Ένωση προσπαθεί απρόσκοπτα και αδιάκοπα, όπου αυτό είναι εφικτό να παρεμβαίνει και να αναζητεί λύσεις.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, σας επισυνάπτουμε, προς ενημέρωσή σας, την επιστολή που μας απεστάλει από το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με ερώτημα που τους είχαμε θέσει από 17/7/2013, και που αφορούσε το πρόβλημα της συνταγογράφησης εμβολίων σε παιδιά. Το πρόβλημα προέκυπτε όταν σε χρόνο διαφορετικό από εκείνο που έγινε η συνταγογράφηση του εμβολίου προβαίναμε στην ιατρική πράξη, δηλαδή τον εμβολιασμό του παιδιού, σε σχέση με την υποχρέωση που εκ του νόμου έχουμε για καταγραφή της ιατρικής πράξης στο βιβλίο ασθενών και απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Ένωσή μας έβαλε με την παρέμβασή της τα πράγματα σε τάξη, έβγαλε από δύσκολη θέση όλους τους συναδέλφους, και έδωσε λύση σε ένα σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα που μας βασάνιζε καθημερινά στα ιατρεία μας, μετά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σαν το κύριο συνταγογραφικό μέσον. 

Η διοικούσα επιτροπή

Κ. Νταλούκας Πρόεδρος
Κ. Βλάχος Γραμματέας
Κ. Σιακαβέλλας Ταμίας
Π. Καφρίτσα Μέλος 
---------------------------------------

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 


Αθήνα, 27/08/2013
Αρ. Πρωτ.:Δ15Α 1131168 ΕΞ2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
15η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄-Β΄

Ταχ. Δ/νση 
Καρ. Σερβίας 10 
ΠΡΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο : 2103638389 -2103610030 

Λεωφόρος Κηφισίας 58

FAX :210-3641620 

151 25 Μαρούσι


Κοιν.: 
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ
κ. Στ. Στασινόπουλου
Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
118 53 Αθήνα

ΘEMA: «Συνταγογράφηση εμβολίων από παιδιάτρους- Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.»

Σε απάντηση του από 17/7/2013 ερωτήματός σας στο οποίο αναφέρετε ότι για λόγους διαδικαστικής πρακτικής, για να προμηθευτεί κάποιος από τους γονείς το εμβόλιο για το παιδί του, έρχεται στο ιατρείο του παιδιάτρου κατ’ αρχήν μόνος του προκειμένου ο παιδίατρος να προχωρήσει στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του εμβολίου. Σε δεύτερο χρόνο, συνήθως κάποια άλλη μέρα, θα φέρει το παιδί στο ιατρείο προκειμένου να γίνει ο εμβολιασμός. Ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν ο παιδίατρος, κατά την πρώτη επίσκεψη του γονιού στο ιατρείο του, χωρίς το παιδί, για τη συνταγογράφηση του εμβολίου, πρέπει να καταχωρήσει το όνομα του παιδιού στο βιβλίο ασθενών, αν πρέπει να εκδώσει απόδειξη και πόσες, δεδομένου ότι ο παιδίατρος θα αμείβεται μια φορά κατά τον εμβολιασμό και όχι όταν συνταγογραφεί το εμβόλιο. Αναφορικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 1004/2013, οι γιατροί και οι οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν, μέχρι την έκδοση του στοιχείου, ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους.

Στην περίπτωση όμως, που ο γονέας επισκέπτεται τον παιδίατρο για συνταγογράφηση εμβολίων και εφόσον για την συνταγογράφηση αυτή δεν λαμβάνει ιδιαίτερη αμοιβή, δεδομένου ότι η υπηρεσία θα ολοκληρωθεί με τον εμβολιασμό του παιδιού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη συνταγογράφηση, για την οποία θα εισπραχθεί αμοιβή, δεν συντρέχει λόγος καταχώρησης στο βιβλίο ασθενών και έκδοσης Α.Π.Υ. έστω και δωρεάν. Σημειώνεται ότι το βιβλίο ασθενών θα ενημερωθεί με τα στοιχεία του παιδιού κατά τον εμβολιασμό του.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ευθύμιος Σαΐτης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Αναπληρωτή Γεν. Δ/ντη Φορολογίας
2. Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων
α) Γραφείο κ. Δ/ντή
β) Τμήμα Α΄ (2 αντίγραφα)
γ.) Τμήμα Β΄(2 αντίγραφα)
3. ΣΔΟΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου