Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

Στον ΕΟΠΥΥ το 2% των εσόδων του ΕΦΚΑ


Ποσοστό αποζημίωσης 2% επί του συνόλου των εσόδων που εισπράττει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) θα παρακρατείται από τον Φορέα, από την 1η Ιανουαρίου και μετά.

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, από 1/1/2017 θεσπίζεται ποσοστό αποζημίωσης 2% επί του συνόλου από τον ΕΦΚΑ εισπραττομένων εσόδων υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Το ποσό της αποζημίωσης παρακρατείται κάθε μήνα από το ποσό προς απόδοση των συνεισπραττόμενων από τον ΕΦΚΑ εισφορών προς τους παραπάνω φορείς.

Επίσης, το ποσοστό αποζημίωσης για τις προσφερόμενες από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) υπηρεσίες καθορίζεται σε ποσοστό 0,50% του ποσού που εισπράττει το ΚΕΑΟ. Το ποσό της αποζημίωσης παρακρατείται κάθε μήνα από το ποσό προς απόδοση των εισπραττόμενων από το ΚΕΑΟ εισφορών για τον ΕΦΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου