Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Απολύτως απαραίτητη η παράταση καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ


Προς την
κ. Έφη Αχτσιόγλου
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα

ΕΦΚΑ

Κεντρική Διεύθυνση Υπηρεσιών
Γενική Διεύθυνση Εισφορών
Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα

Αθήνα, 23.2.2017
ΑΠ 18160

Θέμα: Απολύτως απαραίτητη η παράταση καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ

Κύριοι,

Μετά από σχετικές οχλήσεις, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι μεγάλος αριθμός γιατρών μελών μας δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να πληροφορηθούν το ύψος των επιβαλλομένων εισφορών με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.» [ΦΕΚ Α 85], καθώς μέχρι και σήμερα λαμβάνουν το μήνυμα ότι : «Η διαδικασία ανάρτησης των εισφορών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι σε εξέλιξη. Προσωρινά δε μπορείτε να δείτε την εισφορά σας». Επιπλέον τα ΜΜΕ αναφέρουν περιπτώσεις ασφαλισμένων που «εξαφανίστηκαν». Από πολλούς καταγγέλλονται λάθη.

Όλα αυτά είναι εξαιρετικά λυπηρά φαινόμενα σε ένα κράτος δικαίου. Δημιουργούν περαιτέρω ανασφάλεια στους πολίτες και τους γιατρούς μέλη μας. Πολλές είναι εξάλλου και οι περιπτώσεις λαθών.

Επιβεβαιώνεται συνεπώς ότι ο νόμος αυτός, εκτός από νόμος-λαιμητόμος, όπως έχει εύστοχα χαρακτηριστεί, είναι εντελώς ανεφάρμοστος, λόγω της αδυναμίας της ίδιας της διοίκησης εγκαίρως να προβεί στην έκδοση των απαιτουμένων ειδοποιητηρίων.

Μετά ταύτα είναι επιβεβλημένη η άμεση έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας με την οποία θα δίδεται παράταση για την καταβολή εισφορών του μηνός Ιανουαρίου 2017 στην καταληκτική προθεσμία για την καταβολή εισφορών όλων των ασφαλισμένων, τουλάχιστον έως 31.3.2017.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1 σχόλιο: