Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής των μικροβιολογικών εργαστηρίων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

MEDISYN.GR

Σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των βιοπαθολογικών ιατρείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), ο Medisyn επικοινώνησε με τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έλαβε επίσημη απάντηση ότι 

«Εφόσον τα μικροβιολογικά εργαστήρια δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με το ν. 4014/2011, δεν υποχρεούνται να εγγραφούν και καταχωρισθούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου