Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Εγκαίνια σταθερού συστήματος ανίχνευσης ραδιενέργειας

Τα εγκαίνια σταθερού συστήματος ανίχνευσης ραδιενέργειας για τον έλεγχο διερχόμενων οχημάτων και φορτίων πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου, στο Τελωνείο Κήπων.


Το Τελωνείο Κήπων γίνεται έτσι ο έκτος τελωνειακός σταθμός της χώρας, στον οποίο λειτουργεί τέτοιος εξοπλισμός, σύμφωνα με το σχεδιασμό για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών.

Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που ασκεί την διοίκηση των τελωνείων, καθώς και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Η ΕΕΑΕ έχει διαρκή συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, για την ενίσχυση των υποδομών ανίχνευσης ραδιενέργειας. Το πρόγραμμα εγκατάστασης συστημάτων ανίχνευσης στην Ελλάδα σε στρατηγικής θέσης τελωνεία ξεκίνησε το 2003, με αφορμή την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αλλά ο στόχος είναι διαρκής και για τη μετά ολυμπιακών αγώνων εποχή. 

Σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ της ΕΕΑΕ και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων έχει συναφθεί μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών, καθώς και σύμβαση για τη συντήρηση και βαθμονόμηση των ανιχνευτικών συστημάτων.

Oι Τελωνειακές Αρχές είναι αρμόδιες για τον έλεγχο οχημάτων και φορτίων με την χρήση των συστημάτων για την ανίχνευση ραδιενεργών υλικών. Σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές, η ΕΕΑΕ ελέγχει κεντρικά και παρακολουθεί on-line τα περιστατικά ραδιολογικών συναγερμών. Επίσης, η ΕΕΑΕ μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού των τελωνείων στη χρήση του εξοπλισμού (σταθερού και φορητού) ανίχνευσης ραδιενέργειας και στη διαχείριση των συναγερμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου