Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

ΟΟΣΑ: “Μνημόνιο” για τα φάρμακα και στην Ελβετία - Πώς μειώθηκε η δαπάνη στην Ευρώπη

Οι ελβετικές αρχές προέβησαν το 2009 σε έκτακτη αναθεώρηση των τιμών, με βάση την οποία η τιμή των φαρμάκων έπρεπε να είναι συμβατή με εκείνη έξι χωρών σύγκρισης (Αυστρία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο), με 4% περιθώριο ανοχής.

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - IATRONET.GR

Μέτρα που θυμίζουν έντονα όσα εφαρμόζονται στην Ελλάδα για τα φάρμακα, έχουν λάβει στα χρόνια της κρίσης και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι προσπάθειες των χωρών επικεντρώθηκαν στη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, με μείωση τιμών και επαναπροσδιορισμό των κανόνων αποζημίωσης.

Τα παραπάνω προκύπτουν από πρόσφατη έκθεση επιστημόνων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με θέμα “Cyclical vs structural effects on health care expenditure trends in OECD countries”.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έκθεσης, από τις περικοπές στα φάρμακα δεν έχει εξαιρεθεί ούτε η Ελβετία.

Οι ελβετικές αρχές προέβησαν το 2009 σε έκτακτη αναθεώρηση των τιμών του 2000. Με βάση την αναθεώρηση, η τιμή τους έπρεπε να είναι συμβατή με εκείνη έξι χωρών σύγκρισης (Αυστρία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο), με 4% περιθώριο ανοχής.

Πρόσφατα, εφαρμόστηκαν επιπλέον μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν μια περιοδική επανεξέταση των τιμών κάθε τρία χρόνια, καθώς και μια συστηματική ανασκόπηση της τιμής των προϊόντων στα οποία έχει δοθεί νέα ένδειξη.

Το 2010, η Γερμανία εισήγαγε ένα πάγωμα στις χονδρικές τιμές των φαρμάκων, με αναδρομική ισχύ από τον Αύγουστο του 2009.

Εκπτώσεις

Οι αρχές της χώρας αύξησαν παράλληλα τις εκπτώσεις (rebates) των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τα Ταμεία από 6% έως 16%. Η έκπτωση μειώθηκε το 2014 στο 7% για τα πρωτότυπα φάρμακα και στο 6% για τα φάρμακα εκτός πατέντας.

Στη Γαλλία, μειώθηκαν οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων στο 60% της τιμής αναφοράς, με περαιτέρω μείωση κατά 20% μετά από 18 μήνες.

Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, οι χώρες έχουν ενισχύσει τις παρεμβάσεις τους, μέσω αύξησης κινήτρων και υποχρεώσεων για γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασθενείς.

Οι αρχές της Δανίας και της Γερμανίας έχουν δώσει εντολή στους φαρμακοποιούς να υποκαθιστούν το φάρμακο που συνταγογραφείται με το φθηνότερο γενόσημο, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη εκτίμηση από τον θεράποντα ιατρό.

Στόχοι

Η Γαλλία εισήγαγε ένα σύστημα "pay – for - performance" για τους φαρμακοποιούς το 2012, με ένα μπόνους για την επίτευξη των στόχων.

Στην ίδια χώρα, ίσχυσαν το 2009 και το 2012 κίνητρα για τους γενικούς ιατρούς να συνταγογραφούν γενόσημα φάρμακα μέσω του "pay – for – performance".

Το 2010, εφαρμόστηκε η αρχή, σύμφωνα με την οποία όταν οι ασθενείς αρνούνται την υποκατάσταση με γενόσημα πρέπει να πληρώσουν προκαταβολικά για τα φάρμακά τους και να υποβάλλουν αίτημα για την επιστροφή.

Από τον Ιανουάριο του 2015, η Γαλλία επέτρεψε στους γιατρούς να συνταγογραφούν σε διεθνείς κοινές ονομασίες (INN).

Συμμετοχή

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στη φαρμακευτική δαπάνη.

Στη Γαλλία, εφαρμόστηκε μία επιβάρυνση 0,50 ευρώ ανά συνταγή (έως και 50 ευρώ ανά έτος), ενώ η κάλυψη φαρμάκων με μειωμένη θεραπευτική αξία μειώθηκε από 35% σε 15% το 2011.

Η Ελβετία εισήγαγε αυξημένη συμμετοχή για τα επώνυμα φάρμακα που έχουν φθηνότερα θεραπευτικά ισοδύναμα.

Στη Δανία, οι πολίτες πληρώνουν ολόκληρο το κόστος των φαρμάκων μέχρι ένα ορισμένο όριο και στη συνέχεια συμμετέχουν με μειωμένο ποσοστό συνασφάλισης μέχρι την ετήσια δαπάνη τους.

Προτίμηση

Μια σημαντική εξέλιξη στο ολλανδικό σύστημα, ήταν η εισαγωγή της πολιτικής προτίμησης για περισσότερο ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών και, κατά συνέπεια, χαμηλότερες τιμές.

Αυτή η πολιτική επιτρέπει σε ασφαλιστικές εταιρείες να καθορίσουν ένα ή περιορισμένο αριθμό προϊόντων ανά κατηγορία ως προτιμώμενη για μια καθορισμένη περίοδο.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αποφασίζει για τα φάρμακα που είναι επιλέξιμα για κάλυψη, αλλά οι εταιρείες ασφάλισης Υγείας μπορούν να περιορίσουν το εύρος των φαρμάκων που καλύπτουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου