Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: ανάκληση υποχρεωτικότητας καταγραφής επιστημονικού προσωπικού / εξοπλισμού

Μαρούσι, 24/6/2019
ΠΡΟΣ:
Όλα τα συμβεβλημένα εργαστήρια διαγνωστικών εξετάσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΟΠΥΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσον αφορά την από 10-5-2019 Ανακοίνωση του Οργανισμού σχετικά με την εφαρμογή «edapy ανοικτής περίθαλψης», ανακαλείται η υποχρεωτικότητα και επομένως η καταγραφή τόσο του επιστημονικού προσωπικού όσο και του εξοπλισμού δεν αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου να εκτελούνται και να υποβάλλονται δαπάνες στον ΕΟΠΥΥ.

Ο Γεν. Δ/ντης Οργάν. και
Σχεδ. Αγοράς Υπηρ. Υγείας

Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ

1 σχόλιο: