Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Περί υγείας …..και άλλωνΤης Γεωργίας Πιστόλλα* - 
Candiadoc.gr

Τις τελευταίες ημέρες, ίσως και λόγω προεκλογικής περιόδου, καθημερινά διαβάζουμε, ακούμε στην τηλεόραση διάφορες απόψεις από καλεσμένους σε εκπομπές και οι πολιτικοί μας κάνουν δηλώσεις για διάφορα θέματα που αφορούν τους πολίτες.

Ποια είναι άραγε η πραγματικότητα;

Για να ενημερωθεί ο πολίτης υπάρχουν φορείς όπως η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία που μέσω ερευνών ή συλλογής δεδομένων τοποθετoύνται επίσημα για όλα τα θέματα που αφορούν την Ελληνική πραγματικότητα. Καλό λοιπόν είναι ό,τι μας πληροφορεί κάποιος από τους πολιτικούς να μας αναφέρει και την πηγή που πηγάζουν τα αναφερόμενα του, διαφορετικά προσβάλει τη νοημοσύνη μας και την αξιοπρέπεια μας.

Λίγα λόγια λοιπόν για την υγεία:

Κάθε έτος η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει στοιχεία που αφορούν την χρηματοδότηση των δαπανών Υγείας σε εθνικό επίπεδο. Η χρηματοδότηση αυτή κωδικοποιείται με βάση το εγχειρίδιο Συστήματος Λογαριασμών Υγείας 2011, που η εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει την Eurostat και τον ΟΟΣΑ.

Τα στοιχεία που θα αναφερθούν βρίσκονται σε σελίδα της ΕΛΣΤΑΤ[1] και ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί.
2013 8,41% 2014 7,95% 2015 8,09% 2016 8,28% 2017 8,04% Η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι:
2013 8,41%
2014 7,95%
2015 8,09%
2016 8,28%
2017 8,04%

Η συνολική δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας σε εκατ. Ευρώ είναι:
έτος Δημόσια συνολική χρηματοδότηση Ιδιωτική συνολική χρηματοδότηση
2013 9.445,9 5.616,3
2014 8.267,0 5.737,9
2015 8.312,2 5.765,4
2016 8.923,8 5.625,4
2017 8.815,8 5.614,7

Στο παρακάτω διάγραμμα σχήμα παρουσιάζεται η ποσοστιαία συμμετοχή της Γενικής Κυβέρνησης, ΟΚΑ, ιδιωτικού τομέα στην χρηματοδότηση των δαπανών υγείας.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Κατανομή δημόσιων δαπανών

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Για λόγους χώρου δεν είναι εφικτό να συνεχίσω με την παράθεση στοιχείων όμως στο τέλος παραθέτω τις αντίστοιχες σελίδες ώστε ο κάθε πολίτης να ενημερωθεί.

Στις 21/6/2019 δόθηκαν στην δημοσιότητα από την ΕΛΣΤΑΤ στοιχεία που αφορούν το κίνδυνο φτώχειας, την οικονομική ανισότητα, την υλική στέρηση-συνθήκες διαβίωσης και δείκτες ευημερίας –δυσκολίες στέγασης που αφορούν τον ελληνικό πληθυσμό. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και δείχνουν σε τη κατάσταση είμαστε σήμερα σε σχέση με πριν[2].


Επιστροφή δεν δικαιολογείται, κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία και η παιδεία πρέπει να παραμείνουν δημόσια. Είναι κατακτήσεις του λαού μας που πρέπει να διατηρηθούν και ότι λάθη έγιναν ας είναι εμπειρία για το μέλλον και όχι ψευδοαφορμή για επιστροφή στο παρελθόν και την ιδιωτικοποίηση των πάντων. Ας σκεφτούμε όλοι μας με το δημοκρατικό πνεύμα που διέπει τον λαό μας. Όλους τους γνωρίζουμε και όπως λέει ο Αΐνστάιν «Όποιος είναι απρόσεκτος με την αλήθεια στα μικρά ζητήματα, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος στα μεγάλα ζητήματα.»

*Η Γεωργία Πιστόλλα είναι Μαθηματικός, Msc,Mba,Phd

Email: geopist@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου