Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Τα “ Big Data Analytics” κατά της απάτης στην Υγεία - Ημερίδα του Πανεπιστημίου Πειραιά

Σε συνδυασμό με τεχνολογικές εφαρμογές, μπορούν να προβλέψουν σε πραγματικό χρόνο την ασφαλιστική απάτη και να την αντιμετωπίσουν.

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - ΙΑΤRONET

“Εργαλείο” θωράκισης των δημόσιων και ιδιωτικών Οργανισμών απέναντι στον κίνδυνο της απάτης, αποτελούν τα “Bid Data Analytics”.

Πρόκειται για μία περίπλοκη διαδικασία εξέτασης μεγάλων και ποικίλων συνόλων δεδομένων, για αποκάλυψη πληροφοριών. Περιλαμβάνουν κρυφά μοτίβα, άγνωστους συσχετισμούς, τάσεις της αγοράς και προτιμήσεις των πελατών, που μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να λαμβάνουν ενημερωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Το θέμα αναλύθηκε σε ημερίδα με θέμα “Data Analytics & Insurance Fraud Detection”, η οποία διοργανώθηκε την περασμένη Πέμπτη από το εργαστήριο Στατιστικής και το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιά, με την αρωγή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας.

Στην ημερίδα αναλύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης, που βασίζονται στα Big Data Analytics, για την αντιμετώπιση του Κινδύνου Απάτης, εστιάζοντας στο τρίπτυχο Πρόληψη - Έγκαιρη Ανίχνευση - Καταστολή.

Οι λήπτες αποφάσεων (decision makers) της ασφαλιστικής αγοράς ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που παρέχουν τα Big Data Analytics στην ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλισης Υγείας.

Μιλώντας στην ημερίδα, ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κωνσταντίνος Μενουδάκος, στάθηκε ιδιαίτερα στο θεσμικό πλαίσιο και την φιλοσοφία που διέπει την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Τόνισε πως οι δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των Big Data είναι πολύ μεγάλες και διέπονται από ένα διευρυμένο νομικό πλαίσιο. Σημείωσε πως η προστασία των Big Data δεν αποτελεί τροχοπέδη στην ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης.

Η γενική διευθύντρια της 'Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) Μαργαρίτα Αντωνάκη εστίασε στο περίπλοκο πρόβλημα της ασφαλιστικής απάτης που έχει διογκωθεί στο εξωτερικό εξαιτίας των τεράστιων αποζημιώσεων.

Ανέφερε πως οι ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης μηχανισμών πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης φαινομένων ασφαλιστικής απάτης με χρήση των Big Data Annalytics όπως και οι ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού και ότι ο περιορισμός της σημαίνει ότι και οι τιμολογήσεις ασφαλίστρων στον κλάδο υγείας θα είναι πιο ορθολογικές.

Απαιτήσεις

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) Μιχάλης Τζωρτζωρής μίλησε για τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται πολλές φορές οι μεσίτες ασφαλίσεων: πιέζονται από πελάτες τους να ανταποκριθούν σε παράλογες απαιτήσεις, που ενδεχομένως περιέχουν και στοιχεία ασφαλιστικής απάτης και πως ο ρόλος τους ως διαμεσολαβητές είναι να διασφαλίζουν την ομαλή συνεργασία μεταξύ ασφαλισμένων και ασφαλιστών.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Νίκος Πλατανησιώτηςπεριέγραψε με συγκεκριμένα παραδείγματα κινήσεις ασφαλιστικής απάτης κατά Ταμείων. Τόνισε την ανάγκη να ψηφιοποιηθούν όλες οι ιατρικές πράξεις (συνταγογραφήσεις, επεμβάσεις), προκειμένου και οι θεραπείες να είναι αμεσότερες και να αποφεύγονται οι ασφαλιστικές απάτες όπως γίνονταν στο παρελθόν.

Ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ, δικηγόρος Αθανάσιος Πλεύρηςστάθηκε ιδιαίτερα σε νομικά ζητήματα που προκύπτουν με τις ασφαλιστικές απάτες, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους ασφαλισμένους τους και τους παρόχους υπηρεσιών Υγείας.

Ο αναπληρωτής γραμματέας Τομέα Υγείας Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝ.ΑΛ) Σωτήρης Ζώτος, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η σταδιακή εισαγωγή της ηλεκτρονικής διαχείρισης των Big Data Analytics έφεραν στο φως πολλές ατασθαλίες στα δημόσια Ταμεία και νοσοκομεία.

Εξελίξεις

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας ο καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά Χρήστος Δουληγέρης έδωσε έμφαση στις αλλαγές που επέφεραν οι τεχνολογικές εξελίξεις και στο πώς αξιοποιείται η Πληροφορική στη συλλογή δεδομένων, αποθήκευσης και ασφάλειας.

Ο κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά Μιχαήλ Σφακιανάκης, έκανε αναφορές στην συμμετοχή της τεχνολογίας στην ανάλυση των δεδομένων.

Ο Κωνσταντίνος Κοτόπουλος (Managing Director Glabal Analytics Center of Excellence IRI) έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα από επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα ανάλυσης δεδομένων.

Ο επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά Σωτήρης Μπερσίμης, παρουσίασε παραδείγματα εφαρμογών των Big Data Analytics στην έγκαιρη ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης.

Υπέδειξε μεθόδους με τους οποίους η χρήση των Big Data Analytics σε συνδυασμό με τεχνολογικές εφαρμογές μπορούν να προβλέψουν σε πραγματικό χρόνο την ασφαλιστική απάτη και να την αντιμετωπίσουν.

Η παρουσίαση είχε ως βάση την πλούσια διεθνή εμπειρία του στο θέμα, καθώς έχει διατελέσει πρόεδρος του EHFCN (European Healthcare Fraud και Corruption Network).

Την ημερίδα διοργάνωσαν ο καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Δημήτρης Γεωργακέλλος (διευθυντής Εργαστηρίου Αξιολόγησης Τεχνολογιών και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας) και ο κ. Μπερσίμης.

Παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Άγγελος Κότιος (καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), ο αντιπρύτανης του ίδιου Πανεπιστημίου Μάρκος Κούτρας(καθηγητής Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, διευθυντής Εργαστηρίου Στατιστικής) και ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου