Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Επιτόπιους έλεγχους σε μονάδες τεχνητού νεφρού ξεκινά ο ΕΟΠΥΥ


Επιτόπιους ελέγχους σε μονάδες τεχνητού νεφρού και μονάδες χρόνιων ασθενών (ΜΤΝ, ΜΧΑ) ξεκινά ο ΕΟΠΥΥ μετά τον αδικαιολόγητο αυξημένο αριθμό έκτακτων αιμοκαθάρσεων. Ο διοίκηση του Οργανισμού προειδοποιεί ότι ελεγκτές ιατροί θα κάνουν επιτόπια κλινική αξιολόγηση των νεφροπαθών και ο ΕΟΠΥΥ δεν θα αποζημιώσει τις αιμοκαθάρσεις που θα υπερβαίνουν το 1% του συνολικού αριθμού μιας μονάδας. Μάλιστα θα προχωρήσει σε έλεγχο των αιμοκαθάρσεων που διενεργήθηκαν από το 2012 και το 2013.

Σε έγγραφό του, ο ΕΟΠΥΥ υπενθυμίζει ότι « και τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας καθιερώθηκε ως αποδεκτό ποσοστό των μηνιαίων έκτακτων αιμοκαθάρσεων μιας ΜΤΝ ή ΜΧΑ το ένα τοις εκατό (1%) του συνόλου των συνεδριών αιμοκάθαρσης στη μονάδα νεφρού το μήνα». Ωστόσο, «κατά την επεξεργασία και αξιολόγηση των ιατρικών γνωματεύσεων έκτακτων αιμοκαθάρσεων διαπιστώθηκε ελλιπής ιατρική τεκμηρίωση των εκτάκτων αιμοκαθάρσεων».

Στο ίδιο έγγραφο διευκρινίζει ότι «δεν θα αποζημιώνονται έκτακτες αιμοκαθάρσεις που θα υπερβαίνουν το 1% του συνολικού αριθμού αιμοκαθάρσεων μιας ΜΤΝ/ΜΧΑ». Και συμπληρώνει: Η υπέρβαση του 1% εκτάκτων αιμοκαθάρσεων αιτιολογείται μόνο σε περιπτώσεις όπως η βαριά καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου 3 προς 4, η περικαρδιακή συλλογή, το πνευμονικό οίδημα, η εγκυμοσύνη (σπάνια περίπτωση).

www.healthview.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου