Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΣΑ - ΠΑΡΑΤΑΞΗ "ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ"Α. Είναι αλήθεια ότι:

Διανύουμε τη χειρότερη περίοδο για όλους τους ιατρούς από θεσμική, επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική άποψη; 


Η πολυθεσία, η αναξιοκρατία, η άρνηση αξιολόγησης και η διαφθορά χαρακτήρισαν μεγάλο μέρος του ιατρικού σώματος τις τελευταίες δεκαετίες;

Ανεπαρκείς κορυφαίες ιατρικές συνδικαλιστικές ηγεσίες τρέχουν πίσω από τα γεγονότα κάνοντας κυρίως δημόσιες σχέσεις χωρίς να διαμορφώσουν ποτέ ένα σοβαρό, ορθολογικό και κοστολογημένο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων στην υγεία, ως διεκδικητικό εργαλείο του ιατρικού σώματος;

Οι περισσότεροι κομματικοί της υγείας αλλά και πολλοί ανεξάρτητοι σχηματισμοί έμειναν προσκολλημένοι σε «αριστερό ρετρό» ή σε «δεξιά συντεχνιακή - ρουσφετολογική διαχείριση» εμμένοντας από κοινού ιδεοληπτικά στην αποκλειστική απασχόληση, δαιμονοποιώντας το ελεύθερο επάγγελμα ή διεκδικώντας μαξιμαλιστικά αιτήματα διορισμών και κρατικών αποζημιώσεων;

Οι κυβερνήσεις άσκησαν αποσπασματικές πολιτικές επικαλούμενες τις περιστάσεις (τρόικα/μνημόνια, πιέσεις από συνδικαλιστικές ηγεσίες ή άλλα συμφέροντα) χωρίς συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο και με εμφανή εχθρότητα απέναντι στο ιατρικό σώμα;

Kανείς δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με εφαρμόσιμες προτάσεις για την ανεργία των νέων ιατρών (πάνω από 7500 έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία 6 χρόνια) και την υποαπασχόληση των αμέσως παλαιότερων;

H πολυδιαφημισμένη κυβερνητική μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (με την ανοχή ή/και τη συνεργασία ορισμένων συνδικαλιστών) κατάφερε απλά και μόνο να μειώσει τον αριθμό των ιατρών χωρίς καθόλου να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες; Πρόκειται για χιλιάδες ιατρούς που υπηρετούσαν στις Μονάδες Υγείας ή στα Νοσοκομεία του ΙΚΑ και οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το δημόσιο σύστημα υγείας ή εξαναγκάστηκαν να ενταχθούν στο ΠΕΔΥ ή στο ΕΣΥ με ταπεινωτικούς όρους (αδιαβάθμητοι και απαξιωμένοι) αφού πρώτα έκλεισαν τα ιατρεία τους. 

Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί οδήγησαν σε πρωτοφανή μείωση των δημόσιων δαπανών για την υγεία (έως 50%) τα χρόνια της κρίσης ενώ η συμμετοχή των ασθενών στις δαπάνες υγείας αυξήθηκε; Tην ίδια περίοδο οι αμοιβές εργασίας μειώθηκαν κατά 30% ενώ 1 στις 5 οικογένειες δεν έχει καθόλου εισόδημα ;

Για όλους αυτούς τους λόγους ιατροί με διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις αλλά χωρίς παρωπίδες κατεβαίνουμε με αυτό το ενωτικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές του ΙΣΑ και του ΠΙΣ. Διεκδικούμε το αυτονόητο δηλαδή την ορθολογική, εφικτή και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση του ιατρικού κόσμου για τη διάσωση του καταρρέοντος συστήματος υγείας αλλά και την υπεράσπιση της συλλογικής και προσωπικής μας αξιοπρέπειας.

Β. Οι 15 βασικές θέσεις - προτάσεις:

1. Πραγματική κατάργηση της μονιμότητας των ιατρών του ΕΣΥ για τους νεοεισερχόμενους. Μετά από κάθε 5ετή θητεία σε οποιονδήποτε βαθμό ή θέση ουσιαστική και αδιάβλητη επιστημονική αξιολόγηση-κρίση με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και κατόπιν απομάκρυνση από το δημόσιο σύστημα υγείας ή ανανέωση της 5ετούς θητείας. 

2. Θέσπιση της Πλήρους αλλά Μη Αποκλειστικής Απασχόλησης για όσους από τους ιατρούς στο ΕΣΥ ή στο ΠΕΔΥ επιθυμούν να διατηρήσουν παράλληλα Ιδιωτικό Ιατρείο, όπως ακριβώς ισχύει για τους Πανεπιστημιακούς και τους Στρατιωτικούς ιατρούς. Αυτή είναι η μόνη δραστική λύση για να παρακμάσει «το φακελάκι» παράλληλα με τους αυστηρούς ελέγχους. 

3. Αποκατάσταση του εργασιακού καθεστώτος της Πλήρους αλλά Μη Αποκλειστικής Απασχόλησης για όσους ιατρούς των πρώην Μονάδων ή Νοσοκομείων του ΙΚΑ το επιθυμούν και επιστροφή με τους ίδιους όρους όσων κατά διαστήματα αναγκαστικά αποχώρησαν. Παράλληλα άμεση κρίση και απονομή βαθμών ΕΣΥ στους υπόλοιπους που θα επιλέξουν την αποκλειστική απασχόληση με τα ίδια κριτήρια με τους υπόλοιπους ιατρούς ΕΣΥ, αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας τους στο ΙΚΑ και άμεση ένταξη τους στο ειδικό μισθολόγιο του ΕΣΥ. 

4. Προώθηση των αμειβόμενων απογευματινών ιατρείων και ανάπτυξη των επεμβατικών πράξεων-χειρουργείων των Νοσοκομείων για όλους τους Ιατρούς ΕΣΥ που θα παραμείνουν στην Πλήρη και Αποκλειστική Απασχόληση. Παράλληλα καθιέρωση καθεστώτος και διαμόρφωση χώρων στα μεγάλα Νοσοκομεία της χώρας για τη νοσηλεία ιδιωτών ασθενών (Ελλήνων ή αλλοδαπών) αμειβόμενη από τους ίδιους ή τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, στα πρότυπα των μεγάλων Νοσοκομείων της Ευρώπης.

5. Ουσιαστική πρόσβαση-διασύνδεση όλων των ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών με τις δημόσιες μονάδες υγείας της χώρας και αμοιβή τους από αυτές με μπλοκ παροχής υπηρεσιών με προκαθορισμένη τιμολόγηση ιατρικών πράξεων. Διαμόρφωση νέου συστήματος εφημερίας ανά περιοχή με συμμετοχή όλων των φορέων υγείας της περιοχής υπό την εποπτεία των Περιφερειακών ή Νομαρχιακών Νοσοκομείων. Συμμετοχή στο πρόγραμμα όλων των ιατρών της περιοχής (ΕΣΥ, ΠΕΔΥ, Πανεπιστημιακοί, Ελεύθεροι Επαγγελματίες κλπ) με αντίστοιχη κατανομή των κονδυλίων.

6. Άμεση ολοκλήρωση του «Υγειονομικού Χάρτη» της χώρας ώστε να διαμορφωθούν αντίστοιχες πολιτικές ελέγχου της παραγωγής νέων ιατρών αλλά και να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες κάλυψης σε υγειονομικό προσωπικό στο ΕΣΥ και στο ΠΕΔΥ . 

7. Αναδιοργάνωση των δημόσιων δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας με βάση πληθυσμιακά, γεωγραφικά και επιδημιολογικά κριτήρια. Στήριξη στους Γενικούς Ιατρούς με παράλληλη αξιοποίηση του πλεονεκτήματος του μεγάλου αριθμού Ιατρών Ειδικοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. 

8. Θεσμική κατοχύρωση των ιδιωτικών ιατρείων ως κύριου πυλώνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας συνδεδεμένων με τις δημόσιες μονάδες υγείας. Δικαίωμα σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ όσων ελεύθερων επαγγελματιών το επιθυμούν μέσω των Ιατρικών Συλλόγων. 

9. Θέσπιση θέσεων Επικουρικών ειδικευμένων ιατρών Πλήρους αλλά Μη Αποκλειστικής Απασχόλησης με 3ετή θητεία στο ΕΣΥ ή στο ΠΕΔΥ σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές (παραμεθόριο, νησιά κλπ) και κάλυψη των κενών θέσεων των Κέντρων Υγείας και των Περιφερικών Ιατρείων αποκλειστικά με ειδικευμένους Επικουρικούς ιατρούς (σταδιακή κατάργηση της υπηρεσίας υπαίθρου από ανειδίκευτους ιατρούς). Οι θέσεις αυτές μπορούν να προκύψουν από μετατροπή των κενών θέσεων (ήδη υπάρχουν πάνω από 3000 κενές θέσεις ειδικευομένων). Έτσι μπορούν να καλυφθούν τα τεράστια κενά, να μειωθεί η ανεργία των νέων ειδικευμένων ιατρών, να αναβαθμιστεί η παροχή υπηρεσιών υγείας στις απομακρυσμένες περιοχές και να περιοριστούν οι άσκοπες διακομιδές στο Κέντρο. 

10. Ποιοτικός έλεγχος των Εργαστηρίων και καθιέρωση ενιαίων κανόνων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Εφαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων που θα αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ με παράλληλη ανακοστολόγηση των εξετάσεων σε πραγματικά επίπεδα και κατάργηση του απαράδεκτου Rebate και Claw-Back. 

11. Ετήσια καταγραφή και εμφάνιση στη Διαύγεια όσων ιατρών ασκούν νόμιμα το ελεύθερο επάγγελμα ώστε να αποτραπεί η παράνομη και αφορολόγητη εργασία των συνταξιούχων ή των ιατρών ΕΣΥ Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης. Παράλληλα κατάργηση όλων των κρατήσεων των συνταξιούχων υπέρ τρίτων (π.χ. Στέγη Υγειονομικών) καθώς και μείωση της παρακράτησης του ποσού της σύνταξης όταν συνεχίζουν να ασκούν νόμιμα το ελεύθερο επάγγελμα.

12. Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του ΠΙΣ με τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία με καθορισμό ελάχιστης αξιοπρεπούς αμοιβής των εργαζομένων ιατρών. Παράλληλα αποζημίωση των Ιδιωτικών Νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ για τη νοσηλεία των ασφαλισμένων με τα ίδια ΚΕΝ που ισχύουν στα Δημόσια Νοσοκομεία με ταυτόχρονη καθιέρωση αυστηρών ελέγχων, όπως ήδη εφαρμόζεται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

13. Ουσιαστική εφαρμογή της ισοτιμίας της υπογραφής των ιατρών Ελευθέρων Επαγγελματιών και των ιατρών του Δημόσιου Τομέα, η οποία είναι ήδη νομοθετημένη αλλά δεν εφαρμόζεται (π.χ. αναρρωτικές-δικαστικές άδειες, προμήθεια υλικών, γνωματεύσεις για την προμήθεια ακριβών φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κλπ).

14. Ψήφιση και εφαρμογή του νόμου για τις ιατρικές ειδικότητες και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων στα Κολλέγια που θα προκύψουν από τη μετεξέλιξη των θεσμικών Επιστημονικών Εταιρειών. Επαναξιολόγηση των κέντρων που χορηγούν ειδικότητα και επαναπροσδιορισμός του αριθμού των ειδικευομένων σε κάθε κέντρο (σήμερα υπάρχουν κλινικές που εκπαιδεύουν πάνω από 10 ειδικευόμενους διαθέτοντας λιγότερες από 10 κλίνες!). Οι καταργούμενες θέσεις να μετατραπούν σε θέσεις Επικουρικών ιατρών. Εφαρμογή μικτού συστήματος για την έναρξη ειδικότητας δηλαδή εξετάσεις και λίστα (για μερικά ακόμα χρόνια).

15. Ενίσχυση των προσπαθειών της «Κλινικής Διακυβέρνησης» για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας. Η στήριξη των πολιτικών eHealth που ήδη εφαρμόζονται (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτόκολλα, ESY.net, KEN/DRGs) ή σχεδιάζονται για το άμεσο μέλλον (διαγνωστικά πρωτόκολλα, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, μητρώα ασθενών) με τρόπο όσο γίνεται πιο λειτουργικό και φιλικό στο χρήστη ορίζουν το πλαίσιο της «καλής ιατρικής πρακτικής» και αποτρέπουν τον συνεχή διασυρμό των ιατρών για διαπλοκή και υπερσυνταγογράφηση.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θωρακοχειρουργός Γ.Ο.Ν.Κ. ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιοπαθολόγος Ελευθ. Επαγγελματίας ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Καρδιολόγος ΠΕΔΥ Ν.Ιωνίας, τ.πρόεδρ. ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γυναικολόγος ΜΗΤΕΡΑ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ουρολόγος ΠΕΔΥ Αχαρνών ΠΙΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ουρολόγος ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΙΑ Γεν. Ιατρός ΠΕΔΥ Πατησίων ΠΙΣ / Εξελεγκτική
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ακτιν. / Ογκολόγος ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ Εξελεγκτική
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΩΡΛ ΠΕΔΥ Α. Λιοσίων - Ελ. Επαγγ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Παθολόγος ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, Αντ. ΕΝΙΜΑ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΔΕΣΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ογκολόγος ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΔΗΜΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αλλεργιολόγος ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΔΙΑΛΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πλαστ. Χειρουργός Ελευθ. Επαγγελματίας ΠΙΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Χειρουργός ΠΕΔΥ Ν.Ιωνίας ΠΙΣ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Πλαστ. Χειρουργός ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Γυναικολόγος ΙΑΣΩ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πλαστ. Χειρουργός Ελευθ. Επαγγ. - Γ.Γ. ΕΕΠΕΑΧ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ψυχίατρος Ελευθ. Επαγγελματίας ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ειδικ.Γυναικολόγος ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γυναικολόγος ΙΑΣΩ, Πρόεδρος ΕΝΙΜΑ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αναισθησιολόγος Στρατιωτ. ε.α., Ελευθ. Επαγγ. ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ειδικ. Γεν. Ιατρικής ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δερματολόγος ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Δερματολόγος ΠΕΔΥ Αλίμου, Ελ. Επαγγ. ΙΣΑ
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Πλαστ. Χειρουργός Ελευθ. Επαγγελματίας ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΝΑΝΤΙΑ Ειδικ. Βιοπαθολ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ορθοπεδικός ΕΡΡ. ΝΤΥΝΑΝ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γυναικολόγος ΠΕΔΥ Αθηνών ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επεμβ. Καρδιολ. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΤΡΟΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ρευματολόγος Πρόεδρος Ελλ. Ρευμ. Εταιρείας ΙΣΑ / ΠΙΣ
ΤΣΟΥΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Αγγειοχειρουργός ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου