Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Επιστολή Ιατρικού Συλλόγου Έβρου προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 1112 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 18-9-2014

Κύριε Πρόεδρε,

Στα πλαίσια των συζητήσεων που κάνετε με τον ΕΟΠΥΥ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θεωρούμε απαραίτητο, να τεθούν επιτακτικά τα παρακάτω θέματα:

1. Η άμεση εξόφληση των οφειλών του ΟΠΑΔ και των άλλων ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων έως 31/12/2011.

Αυτό έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού. Τα όρια των συναδέλφων έχουν ξεπεραστεί. Γνωρίζουμε ότι το ζήτημα τίθεται από τον ΠΙΣ, στις συναντήσεις με το Υπουργείο Υγείας.

Όμως, δεν τους πιστεύουμε πλέον. Ζητούμε, προ πάσης άλλης συζήτησης να δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία οι οφειλές θα έχουν τακτοποιηθεί με την κατάθεση των σχετικών ποσών στους λογαριασμούς των συναδέλφων.

2. Να δεσμευτεί ο ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας στην άμεση δυνατότητα ένταξης, όσων γιατρών το επιθυμούν, στον ΕΟΠΥΥ.

Μέχρι σήμερα δεν ακούσαμε καμία τέτοια δέσμευση από τον ΕΟΠΥΥ ή το Υπουργείο Υγείας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στα όρια ενός κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ κατά νομό, με ταυτόχρονη θέσπιση ενός ανώτατου ορίου επισκέψεων και πράξεων, ανά ειδικότητα για κάθε ασφαλισμένο.

3. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει γιατρός του ΕΟΠΥΥ ή του ΠΕΔΥ, στα όρια ενός Καλλικρατικού Δήμου, ο ασφαλισμένος που επισκέπτεται ένα γιατρό και πληρώνει από την τσέπη του, μη έχοντας επιλογές, να μπορεί να καταθέτει στον ΕΟΠΥΥ το σχετικό παραστατικό (AΠΥ) και να παίρνει πίσω το αναλογούν ποσό, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.

ΠΡΟΣ

τον Πρόεδρο του ΠΙΣ

κ. Βλασταράκο Μιχαήλ

Κοιν. 1) ΔΣ ΠΙΣ

2) Ιατρικοί Σύλλογοι

Δεν μπορεί να γίνει δεκτό, να υπάρχουν στην Ελληνική Επικράτεια ασφαλισμένοι πολλών κατηγοριών. Ενώ όλοι πληρώνουν τις ίδιες εισφορές, να έχουν διαφορετικές παροχές. Όπου υπάρχουν γιατροί του ΕΟΠΥΥ ή του ΠΕΔΥ, οι ασφαλισμένοι εξετάζονται δωρεάν, ενώ εκεί όπου δεν υπάρχει γιατρός του ΕΟΠΥΥ/ΠΕΔΥ, ο ασφαλισμένος πληρώνει από την τσέπη του!

Αυτό αντιβαίνει σαφέστατα την συνταγματική αρχή της ισότητας των πολιτών.

Συνεπώς, πρέπει άμεσα να γίνει δεκτή η πρότασή μας, με τη θέσπιση ταυτόχρονα ανώτατου ορίου επισκέψεων στον ασφαλισμένο ανά έτος, για κάθε ειδικότητα, ανάλογα με την ηλικία, φύλο, παθήσεις, κλπ.

Κύριε Πρόεδρε, προσδοκούμε στην προώθηση από τον ΠΙΣ των παραπάνω ζητημάτων και την επίλυσή τους άμεσα χωρίς καμία χρονοτριβή. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου