Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΟΠΥΥ: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείαςΧρονίως πάσχοντες ασφαλισμένοι αλλά και συνταξιούχοι, θα μπορούν να λάβουν το επίδομα αεροθεραπείας του ΕΟΠΥΥ, το οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το επίδομα με βάση τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού, παρέχεται σε όσους πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου(αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού).
Onmed.gr

Χορηγείται επίσης, σε όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος, πάσχουν από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% ή από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουνίου έως 31η Αυγούστου.

Για την καταβολή του επιδόματος, οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ τα εξής δικαιολογητικά:

- Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβαν και ούτε θα λάβουν το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως Δημόσιο και δεν έχουν νοσηλευθεί σε νοσοκομείο (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως την 31η Αυγούστου.

- Γνωμάτευση γιατρού νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, στρατιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και μονάδα χρόνιας αποκατάστασης και τεχνητού νεφρού) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα, ως ορίζεται ανωτέρω.

Για τους ασφαλισμένους που πάσχουν από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.
Προθεσμία

Η χρονική περίοδος για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως τις 30 Ιουνίου 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου